Владимир Каралеев е български дизайнер, избрал да се развива и да работи в Германия преди десет години.

Развива етикета си бавно и последователно, често е споменаван като едно от важните имена в съвременната немска мода. Роден е в София, но обича Берлин и се надява никога да не се наложи да го напусне

Vladimir Karaleev is a Bulgarian designer, who has been living and working in Germany for the last ten years.

He builds his brand slowly and consistently and is often mentioned as one of the important names in the contemporary German fashion. Karaleev was born in Sofia, but loves Berlin and hopes he will never have to leave it.