Under The Line e дигитална медия, която изследва градския живот и култура чрез интелигентното визуално-ориентирано съдържание.

Благодарение на многообразната естетика на авторите ни, търсим и представяме най-интересните и важни аспекти за комфорта на модерния човек в големия град.

Ако имате въпроси, коментари и съвети, изпратете ги на hello@undertheline.net.

Ако смятате, че Under The Line е подходящо място за вашия бранд, свържете се с нас на advertising@undertheline.net. Ще ви изпратим нашия media kit и ще ви дадем повече информация за услугите, които предлагаме.

Under The Line is an online publication exploring urban life and culture through inteligent visually-oriented content.

Due to the diverse aesthetics of our editors we seeks and presents the most interesting and important aspects for the comfort of the modern reader in the big city.

Please address all your questions, comments and tips to hello@undertheline.net.

If you think that Under The Line is a suitable place for your brand, plese email us at advertising@undertheline.net. We will send you our media kit and provide you more information about our services.