Един приятен разговор с известния български дизайнер на бижута Николай Сърдъмов, който ни разказва за любимите си материали, източниците на вдъхновение и не забравя да сподели подробности за новата си книга – Jewellery, Selected Works.

Книгата представя знаковите бижута на автора чрез фотографията на Венцислава Василева, Асен Емилов, Ангел Пенчев, Александър Нишков и Младен Пенев, заедно със снимки от ателието и оценките на известни европейски галеристи за работата на Сърдъмов. Всяка от 500-те бройки на изданието има индивидуален и ръчно изписан номер.

Jewellery, Selected Works е в Магазин №10 на ул. Шишман №4 в София. Представянето на книгата е на 30 март в софийския шоурум Altronics Light на ул. Шести септември 13 в София.

А pleasant conversation with the famous Bulgarian jewellery designer Nikolay Sardamov, who talks us through his favourite materials and inspirations and doesn’t forget to reveal details about his new book – Jewellery, Selected Works.

The book shows the finest examples of his jewels through the photography of Vencislava Vasileva, Asen Emilov, Angel Penchev, Alexander Nishkov and Mladen Penev, along with pictures from the studio interior and the appreciation of famous European gallerists for Sardamov’s work. The title is limited to 500 copies, each one hand-numbered by the author.

Jewellery, Selected Works is available at Мagazin №10, 4 Shishman str., Sofia. The book will be presented in public on March 30th Altronics, 13 Shesti Septemvri St.