“I am showing the world in my head. Images that are born there, but distorted by wrong associations. Villains and happy freaks that rule undisturbed, torment and worry their creator. I let my imagination run free. I use my paintings to recreate my fears that nothing is stable or real. Beauty is a mask of ugliness. Monstrosity reigns. I represent it in different forms: the ugly crowd, the ugly loner, the ugly object. I find it everywhere. The creatures have lost their purity.

My work is not deliberately pessimistic. If a man is to understand that one thing is good, he usually compares it with something bad. If there’s nothing bad, how can we spot the good? That’s why my works depict the negative side more; this is my path to the positive one. I try to express the ugliness in a picture that is acceptable to the eyes. I twist together the concepts of beauty and ugliness and in my world they become synonyms.

My world is the color of black that has swallowed all others.”

Boris Pramatarov opens his new exhibition and presents his book, My Demons, this Friday, 03.02.2012, 6 PM, Hip Hip Atelier.

“Показвам света, който съществува в главата ми. Родените там образи, изкривени от грешни асоциации. Злодеи и щастливи уроди, които властват необезпокоявани, мъчат и притесняват създателя си. Давам свобода на въображението си. Чрез рисунки пресъздавам страховете си, че нищо не е стабилно и реално. Красотата е маска на грозното. Уродливостта властва. Представям я в различни форми: уродливата тълпа, уродливият самотник, уродливият предмет. Откривам я навсякъде. Съществата са загубили чистотата си.

Работите ми не са преднамерено песимистични. За да разбере човек, че едно нещо е добро, той го сравнява с нещо зло, ако няма зло, не бихме разпознали доброто. Затова в работите ми има изобразено повече отрицателното, то е моят път към положителното.

Опитвам се да изразя грозното в рисунка, която е приемлива за окото. Преплитам понятията красиво-грозно, които в моя свят стават синоними.

Светът ми е черен цвят, погълнал всички други гами.”

Откриването на изложбата на Борис Праматаров и представянето на новата му книга Моите Демони е в петък, 03.02.2012, от 18:00 часа в Hip Hip Atelier.