This is Under The Line’s first commission from Boyscout Magazine.

Melina Krumova has a bachelor degree in Finance from Richmond University in London and a keen interest in poker. She is the girl behind Rock School – a cosy rock, hm, school, painted black and red. Melina is a quite lusty example about how you can do something good when you have a great idea, enough motivation and a little help from your inspired friends.

Това е първото видео на Under The Line за Boyscout Magazine.

Мелина Крумова има бакалавърска степен по финанси от университета Richmond в Лондон и нездравословен интерес към покера. Тя е момичето зад Rock School – уютна рок школа в черно и червено. Мелина е доста лъстив пример за това как можеш да направиш нещо хубаво с добра идея, достатъчно силна мотивация и помощ от вдъхновени приятели.