Запознайте се със Силвия Димитрова – един от топмоделите на Ivet Fashion.

Силвия се чувства най-уверена с фотографи, с които може да се сработи и с клиенти, които знаят какво искат от екипа и модела. Справя се по-лесно със снимките, но се забавлява повече когато снима видео като това с Васил Германов, защото той знае как да я предразположи да мисли само за образа, който трябва да интерпретира. Силвия изглежда убийствено по бельо. Няма как иначе след като е снимала за Agent Provocateur и още много други.

Meet Silvia Dimitrova – one of Ivet Fashion’s top models.

Silvia feels most confident when working with photographers and clients who know what they want from the team and the model. She copes easily with photoshoots but has more fun when shooting videos like that one with Vasil Germanov as he knows how to predispose the model to think only about the image they pursue. Silvia looks stunning in lingerie. Obviously she had no problems working for Agent Provocateur and many more.