“Особен добродетел в етиката на дивата природа е това, че ловецът обикновено не търси възхищение или неодобрение за постъпките си. Каквито и да са действията му, те са продиктувани от собствената му съвест, а не от тълпата зяпачи около него. Трудно е да се преувеличи значението на този факт.”
— Алдо Леополд

01-02
03
04
05
06
07
08
09
10