Fashion video inspired by the beauty of flying, the liberation in space, where the light cloudy sky intertwines with the dark starry cosmos.

A nullified space. A point of intersection where the differences are blurred and the boundaries are cut open. It is a place non-place, a point of meeting and departure. A victory over gravitation. Free air. Annulment of contrasts. A feeling of freedom and playful joy are constantly evoked through the flowing clothes, constructed with complex aerodynamic forms, details and silhouettes, and built from one basic element: the simplest of origami forms. The one we all made at least once when we were little: the paper plane.

Модно видео, вдъхновено от красотата на летенето, освобождаването в пространството, където светлото облачно небе се преплита с тъмния звезден космос.

Нулево пространство. Пресечна точка на всички траектории, в която разликите се размиват и границите падат. Място-немясто, точка на срещане и заминаване. Победа над гравитацията. Въздух. Неутрализиране на противоположностите. Чувството за свобода и радост се пораждат чрез ефирните материи на дрехите, изградени със сложни аеродинамични форми, детайли и силуети, и претворени от един основен елемент: най-простата форма на оригами. Тази, която всички поне веднъж сме правили като деца – хартиеното самолетче.