“Boys will be boys, and so will a lot of middle-aged men.”

A short clip for Boyscout Magazine featuring several young faces from Ivet Fashion.

“Момчетата ще си останат момчета, както и някои по-големи от тях мъже.”

Кратко видео за Boyscout Magazine, в което заснехме няколко нови лица на модната агенция Ivet Fashion.