Един неуспорим факт – 90-те са едно от най-емблематичните десетилетия на 20 век. А на онези, които са израснали тогава, може само да се завижда.

За поредна година Ivet Fashion прави годишен календар със седем от най-големите имена на агенцията. И докато през 2013 ти разказахме за едно пътуване до райския бряг на морето, където открихме седем сирени, чакащи в солената вода, то през 2014 ги открихме в отминалите 90 години на 20 век.

Приятно гледане!

It’s an undeniable fact that 90’s are one of the most iconic decades of the 20th century. And seriously, you can only envy those who grew up back then.

For another year round, Ivet Fashion makes its annual calendar with seven of the agency’s biggest models. If we told you in 2013 about a trip to the paradise beach where we found seven sirens waiting wet in the salty water, in 2014 we’ll find them in past – the last decade of 20th century.

Enjoy!

Born in the 90's 01
Born in the 90's 02
Born in the 90's 03
Born in the 90's 04
Екип, изработил календара:

Фотография: Васил Германов
Стайлинг: Хубен Хубенов
Грим и коса: Слав Анастасов за Max Factor
Графичен дизайн: Four Plus
Продукция: Ivet Fashion
Видео (камера и монтаж): Георги Янакиев
Модели: Ekaterina Kutzareva, Evelina Toteva, Mihaela Borislavova, Nora Shopova, Pirina Dzhupanova, Vania Bileva and Hristiana Dimitrova at Ivet Fashion.

Calendar Photo Credits:

Photography: Vasil Germanov
Styling: Huben Hubenov
Hair and Makeup: Slav Anastasov for Max Factor
Graphic Design: Four Plus
Production: Ivet Fashion
Video (DOP and Editing): George Yanakiev
Models: Ekaterina Kutzareva, Evelina Toteva, Mihaela Borislavova, Nora Shopova, Pirina Dzhupanova, Vania Bileva and Hristiana Dimitrova at Ivet Fashion.