îÆ‚Æ-™‡•§®‚--ц≠®•´-ç•≠Á•¢

Съвсем съзнателно авторът се вдъхновява от световната потребителска култура. Аспектите на живота като дизайн, реклама, комикс и телевизия намират силно и категорично отражение  в творбите му.

04_Warhol's-eggs-1982-2018
01_äƇ•™Æ¨·™Æ-Ô©Ê•

Централен обект на тази трансформация е любимото му шоколадово яйце, което редовно консумира от ранна детска възраст до днес. Балансирайки между два свята, материален и духовен, Кокимото се опитва да увековечи този любим образ, като го развива систематично в серия от произведения.

Индивидуалните вкусови и визуални качества на продукта, подплатени с желание и очакване на елемента изненада са само някои от причините за създаването на тези творби. Останалите са високите нива на въздействие на шоколадовото яйцет в съчетание с детските ни спомени и носталгия по едно минало, в което въпросното яйце бе достъпно за едни и лукс за много други. Изхождайки от това минало, авторът развива продукта в настоящето,с все по-ясна визия за него в бъдещето, за да го представи като символ на едно цяло поколение.

05.Happy-Easter
03_™†‡‚Æ≠-·-ԩʆ
02_Gender-Surprise

KOKIMOTO SURPRISE можеш да разгледаш от 3 до 28 април 2018 г. в INTRO gallery
Откриването е 3 април от 19 до 22 ч. в присъствието на автора.