Когато пристигнах в Мюнхен, не знаех нищо за града. Всичко беше напълно ново за мен.

И това беше едновременно най-хубавото и най-лошото.

When I first arrived I knew nothing about Munich. Everything was completely new to me.

That was at the same time the worst and the best.

17.MUNICH

Опознавах града с разходки и препоръки от всеки местен, с който се запознаех, за местата, които задължително трябва да посетя, а в Мюнхен те не са малко. Записвах всичко! Но ако трябва да избера няколко места, които със сигурност предлагат разнообразие и забавление, бих препоръчала разходка из Glockenbachviertel, това е също така и гей районът на града, но определено е мястото с едни от най-добрите ресторанти и барове. Друго интересно място е около Gärtnerplatz, също около Frauenhoferstrasse (това е името и на метростанцията), по бреговете на река Изар. Също около Universität (също име на метростанция), там най-вече Turkenstrasse, малка, но важна уличка, заради многото малки кафета, барове и ресторанти, а и малки сладки магазинчета.

Среднощна разходка из града ми помогна да се натъкна на изключителния клуб KONG, на който наскоро бе променена визията, дело на талантливите дизайнери от Bureau Mirko Borsche. KONG е клуб за електронна музика, който кани познати DJ-и, но експериментира с нови таланти както от местната, така и от световната сцена. Това е и място, на което запознанството с нови хора е сякаш част от преживяването.

I was getting to know the city by walking around and following the tips I was getting from every local I ever met on places that I must go to and in Munich they are a lot. I was taking notes on everything they said! So if I have to recommend edgy and interesting areas of the city I would say Glockenbachviertel – known as the gay area of the city but that has probably the best restaurants and bars in town. Other cool location is around Gärtnerplatz and around Frauenhoferstrasse (the subway station) on the beaches of Isar. Also around Universität (the subways station) and there especially Türkenstrasse, a small but cool street, full of small cafés, bars and restaurants and also cute stores.

A midnight walk around the city introduced me to the amazing KONG Club, who was lately also refreshed on the inside by the talented designers from Bureau Mirko Borsche. KONG is an electronic music club, inviting well-known DJs, and also experimenting with new faces from the local and global scene. It is one of those clubs where meeting new people is a part of the experience.

1.KONG
2.KONG
Друго място, което определено грабна моето внимание, е новоотворилият Mixed Munich Arts клуб.

Той има три или четири различни помещения, които не се използват само за клуба, но помещават и други видове събития, а понякога и изложби. С тези много различни предназначения на локацията, мястото има атмосфера, която изключително напомня на Берлин. В ММА съм присъствала на няколко Модни Flohmarkt/базари и първата изложба, организирана от тях – TIMELINE, която беше наистина изключителна.

Another place that caught my attention is the newly opened Mixed Munich Arts Club.

It has 3 or 4 different spaces and it’s not exclusively a nightclub, but hosts as well events and art exhibitions. Those multiple facets of the place turn it into a reminder of the Berlin nightlife scene, but based in Munich. There I’ve been to a couple of Fashion Flohmarkts and an exhibition called TIMELINE that was really extraordinary.

4.MMA
3.MMA
5.MMA
6.MMA
8.MMA
7.MMA
Но не само разходки ми помогнаха да опозная града, помогна ми също и SUPER PAPER. Ако го нарека градски гайд ще е подценяване, но не мога да го нарека списание, защото SUPER PAPER е всъщност вестник. Ако трябва да го опиша с една дума, ще е “сега”. Вестникът помества месечна програма със събития по селекция на екипа. Включват също така и интервюта, илюстрации, снимки и понякога и луди истории, всички свързани с Минга. Включват неща, които те самите намират за интересни, като изложби, партита и други изключителни събития, винаги с отношение към града.

Можете да прочетете кратко интервю с екипа тук.

But it’s not only the walking around that helped me get to know the city, it was also the SUPER PAPER. If I call it a “city guide” it would be undermining it, but it’s also not a magazine, because it’s actually a newspaper. If I have to use one word to describe it, it will be “now”. The paper gathers a monthly program with events selected by the team. They also feature interviews, illustrations, photographs and sometimes some crazy stories, all related to Minga. They gather everything happening in the city that they see as interesting and relevant.

You can read a short interview with the SUPER PAPER here.

9.SUPERPAPER
Арт сцената в Мюнхен не бива да бъде подценявана. Започвайки от големите галерии като музеите Brandhorst и Pinakothek der Moderne, подходящи за любителите на съвременно изкуство и продължавайки до други интересни места като Haus der Kunst, Museum Villa Stuck и Lenbachhaus und Kunstbau. Те всички са сравнително големи галерии, които показват творби на известни и влиятелни артисти заедно с не толкова известни.

Друга интересна част от арт сцената са малките местни галерии. Повечето излагат работата на нови артисти или млади местни таланти. Интересното е, че повечето събития, на които аз успях да отида, бяха предвидени да прераснат в парти вечер на същата локация. Едно от тях беше организирано от арт колектива Super+, друго събитие, на което присъствах, беше вернисаж в Lothringer 13 и не на последно място Fashion Week Issue партито на SUPER PAPER. Наистина много харесах този начин на представянето на работите, защото на първо място хората, които се събират като публика са почти единствено млади, активни, креативни хора; след това – да си в пространство, заобиколен от изкуство, винаги създава много приятно настроение, и трето – хората стават по-отворени по време на парти, така запознанствата с хора с подобни интересни или пък самите артисти са по-лесни.

The art scene here is also not to be underestimated. Starting with the big galleries like the Brandhorst Museum and Pinakothek der Moderne for contemporary art lovers and continuing to other interesting places like Haus der Kunst, Museum Villa Stuck and Lenbachhaus and Kunstbau. They are all relatively big galleries that show artworks from famous and influential artist, together with not so well known names.

Another interesting part of the art scene are the small local galleries. Most of them presenting work from new artists or young local talents. Most of the exhibitions I managed to visit were all followed by a party event. One was an exhibition plus party organised from the art collective Super+, another was the vernissage at Lothringer 13 and not to forget the Fashion Week Issue Party organised by SUPER PAPER. I really appreciate this way of presenting art because first, the crowd that goes to events like this is almost exclusively young, active, creative people; second being surrounded by art is always nice; and third people are more open at a party, you can meet new people that have the same interests or maybe even the artists themselves.

10.SUPER +
10.1.SUPER+
11.LOTHRINGER13
12.LOTHRINGER13
13.FASHIONWEEKISSUE
14.FASHIONWEEKISSUE
Ако трябва да сложа впечатленията си за тази годината, прекарана в Мюнхен, в едно изречение, то ще бъде, че намирам града за изключително интересен, неочаквано жив и който не успява да види това, просто не е направил усилието да се поинтересува какво му предлага Мюнхен. Но това може би важи за всеки град!
If I have to put my opinion in one sentence, I find Munich a really interesting city, unexpectedly lively and active and whoever does not see that they just haven’t explored the city well enough.
15.MUNICH
16.MUNICH