Това беше третото ми идване в Берлин. И както казват — три пъти за щастие, така и беше.

Ден 1: Teufelsberg

Мястото е изоставена, отдалечена от града американска подслушвателна станция, използвана по време на Студената война. Сега е превърната в рая на графити артистите, където едни от най-известните имена идват да изрисуват стените.

This was my third time in Berlin. So as they say: “Third time’s the charm”, and it was.

Day 1: Teufelsberg

It is an abandoned American listening station, used during the Cold War. Now it’s the graffiti artist’s paradise, where some of the most talented artists go to paint the walls.

DSCF3964
DSCF3997
DSCF4005
DSCF4048
DSCF4019
DSCF4062
DSCF4135
DSCF4144
DSCF4153
DSCF4141
DSCF4160
DSCF4167

Ден 2: галерии

Исках да видя колкото се може повече изкуство в този ден. Не знаех точно къде бих могла да отида и тогава попаднах на този сайт, който събира информация за всички актуални изложби. Записах няколко адреса и започнах разходката си.

Така открих Berlin Mitte. В буквален превод означава “Берлин център”, който се оказа и центърът за малки галерии за съвременно изкуство. Кварталът е модерен, но и едновременно уютен, по-подреден и спокоен, в сравнение с Kreuzberg, който е хипстър, артистичната и по-алтернативна част на града. И така прекарах целия си следобед в Mitte, разхождайки се от галерия в галерия.

Day 2: art galleries

I was determined to see as much art as possible. As I didn’t know where exactly to go, so this website came to my rescue with a list of all the current exhibitions. I noted some addresses and went for it.

That’s how I found Berlin Mitte. It is literally translated Berlin Center, which turned out to be also the center for small contemporary art galleries. It is a cozy and trendy district, classier in comparison to Kreuzberg, which is the hipster, arty, kind of alternative part of the city. So I spent the whole afternoon in Mitte walking around getting from gallery to gallery.

DSCF4249
DSCF4279
DSCF4286
DSCF4294
DSCF4306
DSCF4366
DSCF4330
DSCF4363
DSCF4365

Нощен живот

Един от най-известните клубове е Berghain, известен с това, че е един от клубовете с много стриктна face control селекция. Но определено изживяване, което си заслужава усилието. Сградата е бивша електроцентрала, сега — един от най-добрите клубове в света. Мястото е толкова голямо, че отнема известно време за пълна обиколка. Има не малко затъмнени кътчета, които хората ползват по всякакви креативни начини. Снимки в клуба са напълно забранени и никъде няма огледала или каквито да и да било рефлектиращи повърхности. Всичко това създава една много уникална парти атмосфера, изолираща суетата и показността, които дефинират повечето клубове и публиката в тях.

Цялостно впечатление

Искам още! Свободата тук и начинът, по който е изразена, дават на града атмосфера, която трудно се намира на друго място. Различни правила влияят на начина на живот. Срещнах местен, който ми даде съвет за Берлин и хората тук: “Никога не питай местен с какво се занимава, когато се запознавате”. Защо? Просто това не се прави, тук хората се интересуват кой си, а не какво си направил. И колкото повече мисля за това, толкова повече харесвам идеята.

Свобода, почти до предозиране — това е Берлин.

Nightlife

One of the most famous places is Berghain Club know to be one of the hardest clubs to get in, but definitely an experience worth trying. The building is a former power plant, now — one of the best clubs in the world. The place so big it takes time to make a tour. There are several dark rooms that people use in all sorts of creative ways. Photography is strictly forbidden and no mirrors can be found in the club. All of this creates a very unique party atmosphere that eliminates the vanity and the pretentiousness that defines most clubs and the people in them.

Overall impression

I want more! The expression of freedom here gives the city an atmosphere that cannot be found in a lot of other places. Totally different social rules guide the way of life. I met a local and he gave a tip about Berliners: “Never ask a person here what do they do in life when you first meet them.” Why? You just don’t, here people care who you are and not what you’ve done. And the more I think about it, the more I like this way of thinking.

Freedom almost till overdose — that’s Berlin!

IMG_2389
DSCF4175
DSCF3926
DSCF3911
DSCF3901
DSCF3893
DSCF3889
DSCF3888