Това е пътят обратно. И пътят напред. Бунтар в един, друг или трети вариант. Част от една група или от друга. Точно толкова противоположни, колкото и подобни. Генерация millennials — онези с различните вярвания, но силно изразени възгледи.
01
02
03
04
05
06
07
08
09