Надникваме в новородената лимитирана колекция Trans Urbem (от латински: през града) на Minoar, вдъхновена от града и преходите му през сезоните.

Всяка нишка и кожен фрагмент в колекцията са естествен подарък от природата. Обработени от човешка ръка, конструирани и комбинирани от Minoar за онзи, който не принадлежи.

Дрехи, създадени, за да бъдат твой спътник в динамичния начин на живот в града, извън него и през него.

Sneak peek at the newborn limited collection ‘Trans Urbem’ (‘across the city’ in Latin) by Minoar, inspired by the city and its transitions through the seasons.

Each fiber and leather fragment in this collection is a natural gift of the nature. Processed by human hand, constructed and combined by Minoar for the one who does not belong.

Clothing created to be your companion in the dynamic lifestyle in the city, out of it and across the city.

b
5
4
a
3
2
b
2
b
1