Objects are those things that allow one to express their individuality. Inspired by many websites and blogs, we decided to create Toy Box – series showing you interesting people and their favorite toys.

The first name that we wanted to feature is Jelio Dimitrov. He is 30 years old working as a motion and graphic designer at Four Plus studio. Moreover, one of his greatest passions has always been graffiti.

His favorite objects perfectly fit to his job – the tech and gadgets he uses every day, a few drawing tools, and two things that complete his style. Jelio’s toys are equally connected to both his hobbies and his work.

Some useful links: learn more about Jelio’s work over arsek.eu, Behance or Dribbble.

Вещите са онези неща, които могат да изразят индивидуалността на един човек. Вдъхновени от редица сайтове и блогове, решихме да създадем Toy Box – серията, в която ще ти показваме интересни личности и техните любими играчки.

Първото име, което искаме да ти покажем е Жельо Димитров. Той е на 30 години и работи като motion and graphic designer във Four Plus studio. Освен това една от най-големите му страсти винаги са били графитите.

Играчките, които той ни показа идеално прилягат на неговата работа – техниката от ежедневието му, няколко пособия за рисуване, както и две неща допълващи стила му. Любимите предмети на Жельо са еднакво свързани както с хобитата му, така и с неговата професия.

Няколко полезни линка: научи повече за работата на Жельо от arsek.eu, Behance или Dribbble.