Има моменти, в които те побиват тръпки, освирепяваш и трудно се контролираш. Пред теб стои нещо нелогично и ново, но ти харесва. Не знаеш как да реагираш, но не бягаш. Всички тези симптоми ясно показват, че преживяваш сблъсък със Supernova.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16