Stinky is an independent brand founded at the end of 2011. It is a small group of people devoted to the idea of boldness and creativity. Stinky’s socks were created with the simple intention to make your daily dressing funnier and colorful.

Producing socks by mainly focusing on snowboarders and skateboarders, Stinky could seriously be considered as you feet’s new best friend. With a “spirit of difference” philosophy, each pair will provide you with comfort, be durable and support you in crime. However, we do think that the label’s products could be an ideal companion to any lifestyle – even if you’re not *that much* into winter sports.

Stinky е независим бранд, основан в края на 2011. Зад компанията стои малка група от хора, отдадени на идеята за увереност и креативност. Чорапите на Stinky са създадени с намерението да направят денят ти по-забавен и цветен.

С фокус върху скейт- и сноубордистите, Stinky лесно може да се превърне в новия най-добър приятел на краката ти. Създаден с философията да бъдеш различен, всеки чифт е траен и може да ти осигури комфорт. Продуктите на лейбъла биха били идеален другар и за всякакъв друг лайфстайл – дори ако не си падаш по зимните спортове.

Stinky I (1)
Stinky I (2)
Stinky I (3)
Stinky I (4)
Stinky I (5)
Stinky II (1)
Stinky II (2)
Stinky II (3)
Stinky II (4)
Stinky II (5)
Stinky II (6)
Stinky II (7)
Stinky II (8)
Stinky II (9)
Stinky III (1)
Stinky III (2)
Stinky III (3)
Stinky III (4)
Stinky III (5)
Stinky III (6)
Stinky III (7)
Stinky III (8)
Stinky III (9)
Stinky III (10)
Stinky III (11)
Stinky III (12)
Stinky’s latest 2013 collection offers up socks for people who never stop but always remember that having a good time is more important than proving you’re the best.

Featuring a selection of socks available in a different colors and patterns, the new pairs for men and women will keep your feet warm in cooler weather. They’re tested rigorously and constructed with a quality cotton and wool.

Последната колекция на Stinky предлага чорапи за човекa, който никога не спира и винаги помни, че да се забавляваш е по-важно от това да бъдеш най-добрият.

Отличаващи се с разнообразие от цветове и шарки, новите чифтове за мъже и жени ще пазят краката ти топли в хладното време. Те са строго тествани и са изработени с високо качество памук и вълна.

Stinky I (1)

“For ages socks were not supposed to be seen. They were neglected hard – they were hidden under long leggings, inside new shoes or colored in gray, unattractive colors. But not anymore.

After a careful antiseptic treatment, and a careful thought over his shape and materials, Stinky has became strong and fearless. Long trips, washing machines, cold winter conditions or wet snowboard shoes – you name it. No matter what you put him through he won’t break, knit, get wet or fall apart. Let him release his personality and he’ll help you release yours too.”

“От години насам хората пренебрегват чорапите си – те са скрити под дългите им крачоли, в новите им обувки или са в тъмни, непривлекателни цветове. Но вече не е така.

След антисептична обработка и внимателно обмисляне за неговата форма и материал, Stinky вече е силен и безстрашен. Дълги пътувания, перални машини, студени зимни условия или мокри обувки за сноуборд – каквото се сетиш. Без значение през какво ще го подложиш, той няма да се пречупи, свие, намокри или разпадне. Просто му позволи да освободи личността си и той също ще ти помогне да го направиш.”

Stinky II (3)

For Stinky’s 2013 lookbook, the brand teamed up with photographer Mihail Novakov, who came up with some great ideas representing why they first started doing it – everyone can and should be bold, creative and independent.

If you still haven’t got a pair of Stinky socks yet, I’ll be encouraging. If you have one, I’ll be thrilled. Grab a pair or two by heading over to Stinky’s website and find your nearest location.

За lookbook-a на последната си колекция, марката партнира с фотографа Михаил Новаков, който предлага няколко страхотни идеи, представящи генералният замисъл на Stinky – всеки може и трябва да бъде уверен, креативен и независим.

Ако все още нямаш чифт Stinky, ще бъда насърчителен. Ако пък имаш, ще бъда приятно изненадан. Вземи своя чифт от уебсайта на Stinky и открий най-близкото място, от което можеш да ги вземеш.