Напоследък, накъдето и да погледнеш в моден аспект, накрая винаги се озоваваш в една голяма и разхвърлена swag бъркотия, наречена “90-те”.

Разбира се, ние сме вече там, показвайки на бял свят най-добрата част от нашата гледна точка върху темата.

Lately, no matter how far is your fashion reach, basically you always end up with the tips of your fingers in the big messy bunch of pure street swag called “The 90s”.

Of course, we’re already there, bringing to the table the finest of our perspective on the matter above.