Четири стени, много емоции – едно момиче. Гладката кожа и черна мрежа са в синхрон с огнените ѝ коси и бомбонени фантазии, които са части от характера на една млада жена. Тя чака, усеща и се изразява.

01
02
03
04
05
06-07
08
09
10
11
12-13