Те са по-безгрижни, по-ярки и по-дръзки. Новите момичета ни дават надежда за едно по-искрено и неподправено бъдеще. Дотогава можем да се радваме на настоящето.
01
02
03
04
05
06
07
08
09