С развитието на есента градът добива една безцветна палитра, където човекът и заобикалящата го среда вървят ръка за ръка.
01
02
03
04
05
06
07
08