Изгубването винаги може да бъде тълкувано по много начини, но днешният е различен и определя една величина, която по принцип се характеризира с отрицателна температура. В този ред на мисли — просто сложи oще нещо, наречи го layering или както дойде. Изгуби се в себе си!
01
02
03
04a
05a
06
07
08
09a
10
11a
12