Възможността жените да упражняват и налагат мнение отдавна не е нещо ново. Отдавна не е и нещо прикрито. Масивните бижута, тежкият грим, липсата на женски силует те предупреждават, че е време да си добро момче… поне за малко.
Good Girls Go To Heaven, Cholas Go Everywhere
03
04
05
06
07
08
09
10
11-12