Формите са познати, но вкусът им е нов. Дрехите стават по-цветни и свежи, а хората вероятно ще си ги купят. След зимния сън идва пролетният транс, който напомня за бъдещите летни нощи. Лана Дел Рей ще продължи да пее за тъгата и лятото, а ние отново ще сме в бъдещето.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12