Краят на годината е близо, както и положителните температури. Разследваме съвременните доспехи, пречупени през призмата на 2014 г. Наследството от първата световна война е толкова силно, че все още въздейства и диктува основните трендове през зимния период на настоящето. Спортните елементи все по-осезаемо присъстват в забързаното ежедневие и заместват или са в комбинация с елегантните.

01a
01
02a
02
05a
05
04a
04
03a
03
06a
06