Видеото е подходящ начин, чрез който един продукт би могъл да се надгради визуално. Идея, сходна на Under The Line. Ето защо редица сезонни списания представят своите последни броеве снимайки making клипове или имидж филми.

Подбрах няколко кратки видеа за любими издания като AnOther Magazine и AnOther Man, CR Fashion Book, LOVE, Self Service, Tiger и French Revue.

И не забравяй да си вземеш пуканки преди това.

AnOther Magazine

CR Fashion Book

LOVE Magazine

AnOther Man

Intermission Magazine

Self Service Magazine

Tiger Magazine

French Revue