За много от нас творенията на продуктовия дизайн често носят дозата показност и първичност, която носи и обикновената Facebook стена. При дизайнерите обаче, се наблюдава лекотата, с която те разкриват забавния си вътрешен свят, посредством тези продукти. Със сигурност, ако правите повече това, което ви се отдава, резултатът ще е достатъчно лично послание, проправящо си път измежду милион други творения.

Във всеки случай, сумтенето тук не е по въпроса дали ние можем да се намесим, а дали е възможно да наблюдаваме пластовете на моделиране в някакъв контекст. Това, което първо ми идва на ум, е уникалната способност на някои хора да създават продукт, който носи дълбоко послание. Продуктът е успешен тогава, когато е ангажиран със социалната среда и най-вече се свързва по особен начин със собствената си история.

For many of us the design products are our primary social and physical Facebook wall. For the designers however, there is an ease with which they reveal their fun inner world. Do more of what you’re good at and the result will be really cool identity messaging that finds its way through the millions of other products.

However, the buzz here is not if we could step in but whether would be possible to observe the layers of designing in context. What comes on the top of my mind is the unique capability of some people to design a product that carries on a deeper meaning.

It is successful when it’s engaged with the social environment and most of all – interacts, connects in a special way with he story of its own existence.

01
08
13
05
Ето защо, Vinylize е готин пример по темата – звукозаписна и дизайн компания от Будапеща, която дава втори шанс на нежелани плочи, преработвайки ги в eco-friendly и доста тренди рамки за очила.

Създадена от унгарския дизайнер Закари Типтон, Vinylize е основана през 2001 г. когато един ден в своя гараж Закари се натъква на старите плочи на баща си. Точно тогава “лампичката светва” – защо да не използва старите винили, за да ги превърне в очила?

Процесът, който се нарича upcycling, всъщнст се усъвършенства в продължение на доста време, за да достигне до това качество на продукта.

That’s why Vinylize appears to be a cool example – Budapest based record label and design company that upcycles unwanted vinyl records into eco-friendly and trendy eyewear frames, that gives the vinyls second life.

The founder is a Hungarian designer called Zachary Tipton. Vinylize was brought to life in 2001 when one day in the workshop, which at the time was the garage, Zachary happened upon his dads old LP collection. And a light bulb went off in his head. He was like – why not just use old vinyl records to make glasses?

Actually the process of upcycling vinyl records has been refined over a number of years into this exceptional quality product.

14
04
12
02
Днес, хората, които стоят зад Vinylize, изработват ръчно рамките в собствена работилница в Будапеща, използвайки методите, разработени от Закари, преди 10 години, както и често си сътрудничат с млади музиканти от цял свят, които подкрепят убежденията им в музикалната култура и рециклирането.

А, между другото, най-яко от всичко е, че доставят и до България.

Today, the people behind it, make their frames by hand in their Budapest workshop using the methods developed more than 10 years ago. They also collaborate with young musicians from all over the world and support their belief in culture of music and recycling.

And by the way, the best thing of all is that Vinylize ship to Bulgaria as well.