Явор Ски се завърна в България за лятото и реши да попътува до Германия заедно със Stinky Socks. Те прекараха 10 дни, пътувайки из страната покрай снимките в Берлин и Аахен.

Хвърли поглед на видеото и прочети интервю с Явор Ски по-долу.

— Как си? Къде те намираме в момента?

Йо, добре съм, хора! Надявам се и вие да сте добре. В момента се намирам в слънчева Калифорния, в град, който се казва Huntington Beach – буквално на крачка от морето. Не мога да се оплача.

— Кажи ми как и къде започна да караш?

Започнах да карам скейт, когато се преместих в Калифорния, което е преди може би 10 години. Просто изглеждаше като най-естественото нещо. Може да прозвучи тъпо, но всичко останали го правиха, затова почнах и аз.

— Какво те държи все още на вълната, какво те стимулира и какво те кара да караш?

Харесва ми да карам, защото няма нищо друго като скейта. Само скейтър знае какво е усещането. Също като всичко останало в живота и в скейта получаваш това, което дадеш от себе си. Трябва да ти идва отвътре, да имаш тази страст! Не бих бил тук без помощта на семейството ми, на приятелите ми и естествено – на моите спонсори.

— Кажи ни повече за видеото, къде, кога и с кого го снима?

Снимахме видеото за по-малко от две седмици. Отидохме до Германия. Аз и Димо Петков (един от създателите на Stinky Socks) бяхме на скейт мисия всеки ден. Със Stinky family заминахме за Германия, за да видим как стоят нещата на няколко изложения и естествено – да снимаме на няколко страшни спота.

Yavor Ski came back to Bulgaria for the summer and he took a trip to Germany together with Stinky Socks. They had great 10 days traveling around the country and filming in Berlin and Aachen.

Take a look at the video and read an interview with Yavor Ski below.

— How are you? Where are you at the moment?

Yoo, doing good mates! Hope you guys are doing good as well, but I already know you are. Right now I’m located in sunny California in a town called Huntington Beach – a few steps from the beach, can’t complain.

— Tell me how and where did you start skateboarding?

Started skating when I moved to California, which was maybe about ten years ago. It just seemed like the right thing to do. Not to sound like a follower but everybody was doing it.

— What keeps you still alive, what stimulates you and what makes you skating?

I keep skateboarding because there’s nothing else like it, only a skater knows the feeling. Just like anything in life you get what you put in, you gotta have that passion! I wouldn’t be here without the help of my family, friends and of course my sponsors.

— Tell us more about the video, where, when and with whom you made it?

We filmed the video in a little less than two weeks. We took a trip to Germany, me and Dimo Petkov (Co-Founder of Stinky Socks) went on skate missions everyday. We went on a trip with the Stinky Family to check out some trade shows and of course skate the amazing spots.

Yavor-Ski-04
Yavor-Ski-01
Yavor-Ski-05

— Разкажи за пътуването, имаше ли нещо, което не можем да видим от видеото, а е било интересно?

Да, със сигурност много от най-яките моменти не са във видеото, но повечето от тях не са скейт. Бях на страшно Red Bull парти, с яхти и безплатен алкохол и ще разкажа само толкова, за да не докарам неприятности на някой. Поздрави на всички, с които се срещнахме по време на целия трип. Много съм благодарен, че имах възможността да видя Германия, да се срещна със страхотни хора, да завържа много полезни контакти за в бъдеще.

— Кой беше най-якият и кой беше най-кофтият ден по време на снимките?

Повечето дни бяха супер, дори извадихме късмет с времето. Най-лошият ден беше денят, в който пристигнахме – самолети, почти никакъв сън. Излязохме навън с идеята да снимаме някакви трикове – не искахме да губим време. В края на краищата не успяхме да направим нищо, прибрахме се и нямаше вода. Всички други дни триковете ставаха доста лесно, просто имахме нужда да се наспим добре. Понякога трябва да го даваш по-полека…

— Последни думи?

Последни думи, шит, радвам се, че можах да изживея всичко това. Доста се сближихме всички по време на дългите часове в колата, на път. Не мога да се оплача от нищо, пих доста алкохол, което си е супер. Благодаря на всичките си спонсори: Organika, Vans, HeelBruise, Indy, Active Rideshop и специални благодарности на Stinky Family!

— Tell us about the trip, was there something that we can not see in the video but it’s worth sharing?

Ya, for sure lots of great moments that weren’t in the video, most of them aren’t skating. I went to an amazing Red Bull party; yachts, free alcohol and I’ll keep it at that so no one gets in trouble. Plenty of indulging in the hippie lettuce; shout out to all the homies I met along the way. I’m very thankful I got to see Germany and meet some great people and I made some very good connections for the future.

— Which was the coolest and the worst day during filming?

Man, most of the days were good and we’re lucky we got good weather. The worst day was the first day we had just for there jet jagged, couple hours of sleep. We went out to get some tricks cause we didn’t want any time wasted but all we got was slams, came home with no tricks and on top of that we couldn’t find water. All the other days tricks were coming pretty easy, we just needed a good nights sleep. You gotta chill sometimes…

— Last words?

Last words shit, glad I got to experience this trip got some bonding done on those long car rides. Can’t complain about nothing, consumed a lot of alcohol which is a good thing. Thanks to all my sponsors: Organika, Vans, HeelBruise, Indy, Active Rideshop and a very special thank you to the Stinky Family!

Yavor-Ski-03
Yavor-Ski-06
Yavor-Ski-02