[wide]Mustang Wanted[/wide] [twocol_one]Възхищавам се всеки път, когато видя човек, който прави неща, застрашаващи живота му и които болшинството от нас никога няма да посмеят да направят. И не, не се възхищавам на това колко мъжка постъпка е или колко голям кураж трябва да имаш. Това, което носи уважението ми е философията на тези хора за живота – опитът да грабнеш възможно най-много от него докато правиш това, което наистина ти доставя удоволствие.

Mustang Wanted е 26-годишно момче от Украйна, което не само се разхожда безгрижно по върховете на разни високи конструкции, но и виси от тях. Той е от онези хора, за които си казваш, че или не ги слуша главата, или ужасно много обичат да надхвърлят очакванията. И все пак на кого му пука?[/twocol_one] [twocol_one_last]I admire those who are willing to pursue actions threatening their lives, acts that most of us would never dare to do. And no, that is definitely not about how manly these actions are, or how much of courage you got to have. My admiration is brought by the philosophy behind these people’s lives — the attempt to grab as much as possible while doing whatever you wish, without giving a single fuck.

Mustang Wanted is that twenty-six years old guy from Ukraine, who is not just carelessly walking on the tops of some big ass constructions, but he also hangs from their edges. He is one of those people, for whom you ask yourselves whether he has some sort of a medical condition or he just loves to overthrow expectations. But who gives a damn anyway?[/twocol_one_last]

[twocol_one]Във Facebook страницата си Mustang Wanted цитира Мандела: “Научих, че куражът не е липсата на страх, а триумфът над него. Смелият човек не е този, който не се страхува, а този който побежава страха”. Също така казва, че смъртта не е най-лошото, което може да ти се случи — всеки умира, но не всеки живее така, както иска. На въпроса “А ако паднеш и умреш?” той отговоря с “Няма да падна!”. И гледайки го си спомням за Felix Baumgartner, който преди няколко месеца направи стратосферичен скок.

В момента украинецът търси спонсори, за да може да се разпростре по-далеч и да показва все повече градски пейзажи от птичи поглед.[/twocol_one] [twocol_one_last]On his Facebook page, he quotes Mandela: “I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear”. When asked, “And what if you fall?” Mustang Wanted answers “I am not gonna fall”. Pretty bad-ass. Watching him reminds me of Felix Baumbertner, who just jumped from the stratosphere a few month ago.

The Ukrainian boy is now looking for sponsorship so that he can go further showing us various urban landscapes from bird’s-eye view.[/twocol_one_last]

YpJ5P5Bhvnc
uwck6IfW9oQ
576303_622585981089347_1774509762_n
601063_622599267754685_1334695571_n
598435_563512173663395_451685941_n
881985_620698994611379_298104115_o
14835_594086087272670_1170621533_n
399379_622585974422681_412463288_n
[twocol_one]Решихме да го интервюираме, защото адмирираме и подкрепяме това, което прави.

— Ако беше мутант, какви суперсили щеше да имаш?

Да получавам отговорите на всички въпроси и да разбирам всяка една концепция.

— Как избираш локациите, на които да се изкачиш? Импулсивно ли е или всичко е решено предварително?

Зависи. В повечето случаи е импровизация.

— Обичаш да слушаш музика докато си там горе, нали? Какво си пускаш обикновено?

Обикновено да. Харесвам да слушам класическа музика.

— Доста силно си обвързан със социалните мрежи и работата ти се разпростанява доста бързо. Каква е крайната цел?

Да стана каскадьор.

— Кое е най-забавното нещо, което си чувал за работата си?

Наскоро под едно от видеата ми някой коментира, че е фалшиво.

— Какво ще кажеш на всички онези, които веднага ще кажат, че имаш психологически проблеми?

Не ми пука.[/twocol_one] [twocol_one_last]We decided to interview him because we admire his work and completely support him on the way.

— If you were a mutant, what super-powers would you love to possess?

Get the answer of every question and understand any concept.

— And how do you choose the locations you climb on? Do you randomly decide when you pass by a construction or you choose your targets in advance?

It depends. Usually this is an improvisation.

— You really enjoy listening to music while you are up there, don’t you? What music do you listen to?

Yes, in most of the cases I do. I like classical music.

— You are really engaged with social media and you are going viral fast. What’s the main goal?

The main goal is to become a stuntman!

— What is the funniest thing you ever heard about what you are doing?

Recently someone wrote under a video that it was fake.

— To all the people that would say you have psychological issues… What would you tell them?

I don’t care.[/twocol_one_last] [aside]Снимки: Facebook[/aside]