Чух за Лукас Беуфорт и неговата работа преди около две години от приятел. Също чух, че той е страхотен човек, който рисува чудовищата от детските си сънища върху корици на скейтборд и сноуборд списания. Това беше всичко, което знаех до момента, в който не се срещнах с него. Той е изключителна личност и определено ще отнеме повече от едно интервю, за да узнаете всичко за него. Прочетете долните редове, за да разберете как е започнал да рисува на 26 и кое е неговото най-голямо вдъхновение.

Хей, как върви The LB Project, къде те хващам в момента, на къде се отправяш след това?

Тъкмо се върнах от Берлин и първата изложба на The LB Project, а в момента работя върху втората спирка. Можете да ни срещнете в Копенхаген по време на Street Machine на 13 септември. За повече информация вижте сайта на проекта ни.

I heard about Lucas Beaufort and his work few years ago from a friend of mine, I also heard that he is an amazing guy who paints the scary monsters of his childhood nightmares over the covers of skateboarding and snowboarding magazines. That’s all I knew until I had the chance to meet him in person. He is an awesome individual and it will take more than one interview to get to know everything about him. Go ahead and read the following lines to know how he get involved into painting at age of 26, and what’s the big inspiration behind his work.

Hey, where do I catch you up now, how’s The LB Project tour going on, what’s next?

I’m just back from Berlin (1st stop of The LB Project), working on the second round. You can meet me in Copenhagen at Street Machine (September 13th). For more details visit the website.

lb-project-fb-1

Какво те вдъхнови за започнеш The LB Project?

Основната ми мотивация беше да събера Европейската скейтборд общност в едно: артисти, скейт магазини, медии и марки, за да направим скейта и изкуството достъпни за всички. През него ще помогнем и на Skateistan, като ще дарим половината от нещата в изложбата, общо 27 от 54 уникално изработени произведения.

Останалата половина ще раздадем на 27 от регистриралите се на сайта ни. Реално хората могат да се регистрират безплатно на сайта и в последствие някой от тях да спечели.

Спомена ми, че смяташ да направиш подобен проект и за Щатите, как стоят нещата там?

Да точно, мисля да направя същия проект и в Щатите през октомври 2015 до септември 2016. Тур с пет спирки — Ел Ей, Сан Франциско, Ню Йорк и Тампа. Това е, което мога да кажа на този етап.

Защо рисуване, какво те инспирира да започнеш да рисуваш, и кога точно се случи?

Дойде изведнъж. Започнах да рисувам като бях на 26, сега съм на 33, и го направих без някаква конкретна причина. В момента просто имам нужда от това и не мога да прекарам ден без да използвам четката си.

What did inspired you to start The LB Project?

My first motivation was to bring the European skateboarding community together: artists, skate shops, media, brands to make skateboarding and art accessible to all. Through this project we will support Skateistan by donating half of the artworks presented during the exhibition (27 unique artworks).

The other half will be given to all the winners. Indeed, people have the opportunity to register freely on the website to get a chance to win 27 from the 54 unique skateboards.

You mention that you may go and do the same project in US, how’s that going on?

Indeed, I have in mind to run the same project in the US from October 2015 to September 2016. A tour with 5 stops — Los Angeles, San Francisco, Chicago, New York, Tampa. I can’t tell you more for the moment.

Why painting, what did inspired you to start drawing and when did you started?

It came from nothing. I started to paint at 26 years old (I’m 33) for no particular reasons. I just needed it at this time and I can’t pass a day without using my paintbrush.

IMG_4775
Thrasher.antwuan
Skateboarder
skateboarder4
А откъде дойде рисуването по снимки и корици на списания?

Голям фен съм на скейт списанията. Имам огромна колекция вкъщи. Почиствах си стаята и ми хрумна да нарисувам едно от моите чудовища на корицата на един брой. Исках да и дам втори живот. Сега правя по 20 различни скейт корици всеки месец. Супер щастлив съм от това! Имах шанс да издам и лимитирно издание благодарение на Converse с част от работите ми, можете да си вземете една бройка оттук.

Каква техника използваш?

Изключително елементарна, използвам само акрилни бои и четка. Никога не съм вземал уроци по рисуване, уча се всеки ден.

Имаш ли някои интересни истории покрай твоите работи, сподели нещо от “зад кулисите”?

Бях в Париж, рисувах една корица на терасата на ресторант. Келнерът ми донесе сметката и ми каза, че не приемат кредитни карти, а аз нямах пари в брой. Предложих му да му продам корицата в замяна на вечерята, той се нави.

Една от любимите ми корица е Jim Greco на Thrasher Mag, ти имаш ли някоя любима?

Рисувал съм повече от 250 корици досега. Харесвам тази, която на правих за Place, наистина зависи от снимката, понякога наистина се влюбвам в нея!

How did you decide to start painting on photos/covers of magazines?

I’m a big fan of skateboard mags. I have a big collection at home. I was cleaning my room and I had this idea to add my little monster on a cover. I wanted to give them a second life. I receive 20 different skateboard publications every month. I’m so stoked! I had the chance to publish a limited edition with the help of Converse, you can grab one here.

What technique are you using?

Pretty simple technique, I only use my paintbrush and Acrylic paint. I never took any art lessons, I’m trying to get better day by day.

Do you have any cool stories for some of your works on photos, anything that’s “behind the scenes”?

I was in Paris, painting a cover on a terrace of a restaurant. The waiter came to me with the bill and told me that they don’t accept credit card and I did not had any cash. I proposed to offer him the artwork against the dinner and he accepted.

You know that one my favorite is Jim Greco’s Thrasher mag cover, do you have your favorite one?

I have painted more than 250 covers so far. I really loved the one I did for Place. It really depends on the photo, sometimes I have a huge feeling of love!

jim
place(
Повечето от проектите ти са вдъхновени от скейтборда, искаш ли да ни кажеш как скейтът ти влияе, и какво намираш в него, което ти помага за проектите?

Това е целият ми живот и определено е най-голямото ми вдъхновение. Дори когато готвя, си представям как карам скейт върху чинията или върху чаша за вино. Започнах да карам когато бях на 6, все още го правя, въпреки възрастта ми. Иска ми се да мога да карам скейт цял живот.

Какво мислиш за скейт индустрията в днешно време, има толкова много неща, които се случват ежедневно, онлайн видеа, списания, марки и толкова много продукти. Как мислиш това ще повлияе на децата, които карат скейт и на индустрията като цяло?

Когато бях на 15 през 1996 чаках за VHS скейт филм все едно чаках Дядо Коледа. Помня как гледах едно видео по 100 пъти в продължение на месеци. В днешно време започвам да се отегчавам от всичко, което излиза в YouTube. Най-вероятно е от възрастта, но определено ми харесват видеа от типа на Epicly Later’d.

Мислиш ли, че брандовете, които имат най-голямо влияние в момента, трябва да се върнат обратно към корените на скейтборда?

Не знам за това, но определено смятам, че е много важно да показваме какво се е случвало през миналото на новото поколение.

Със сигурност ти помагаш това да се случи, имаш ли други проекти, върху които работиш освен The LB Project, някой интересен проект, за който би искал да ни разкажеш?

О да, имам самостоятелна изложба следващата седмица в Лондон. Откриването не на 1 август между 6 и 9 ч. в Toms Skateshop. Повече инфо можете да видите тук.


Последвайте Лукас във Facebook и Instagram.

Most of your work is skateboarding inspired, do you want to share how does skateboarding influenced you, what do you find in it that helps you to create your projects?

It’s all my life and it’s my biggest influence for sure. Even when I cook I think about how to skate a plate or a glass of wine. I started to skate when I was 6 years old and I still have my legs in spite of my age. I whish I could skate all my life.

What do you think about the skateboarding industry nowadays, there is so much going on out there daily, online videos, magazines, brands, so many products etc. How do you think this affects the kids and the skateboarding scene as they call it?

When I was 15 years old (1996) I was waiting for VHS like I was waiting for Santa Claus. I remember watching 100 times the same video for several months. Nowadays, I’m starting to get bored by watching too much action on YouTube. It’s probably my age, but I’m more into videos such as Epicly Later’d.

Do you think that the brands as they are the biggest influencers should go and get back to the roots of skateboarding?

I don’t know but what I’m sure is that we must keep in mind that it’s crucial to educate the new generation about the past.

For sure you are helping to the skateboard community, so are there any projects that you are working on beside The LB Project, anything excited that you would like to share with?

Hell yeah, I have a solo art show next week in London. The opening is planned in August 1st (6/9 pm) at Toms Skateshop. You can find out more about it here.


Follow Lucas on Facebook and Instagram.

Sugar9
ThrasherSUCIU