Sasha Marshani, Mashа Bazilevskaya, Sasha Fedorovskaya и Marta Pfeiffer са създателите на IV.collectiv. Всички живеят и работят в Москва и в момента са заети с втория си съвместен проект — зин, посветен на кирилицата, който ще включва и творби на някои български артисти.

Four – първото им издание, отпечатано през 2014 г., разглежда и интерпретира чрез различни графични и печатни техники плодовете, техните шарки, форми и консистенция.

IV.collectiv are Sasha Marshani, Masha Bazilevskaya, Sasha Fedorovskaya and Marta Pfeiffer. They all live and work in Moscow and are currently busy with their second collaborative project — a zine dedicated to the cyrillic script that will also feature the works of some Bulgarian artists. 

Four — their first zine printed in 2014, explores in a very playful visual manner fruits, shapes and patterns through different graphical and print techniques. 

DSC04785
DSC04784

Разкажете ни повече за “Four”. Каква е историята зад него?

Започнахме да работим върху изданието миналото лято и искахме да го издадем през септември, но малко се забави, така че го отпечатахме точно преди Нова година, в началото на декември. Избрахме темата с плодовете, защото ги обичаме. Миналата година правителството ни наложи някои санкции и забрани вноса на плодове и зеленчуци от Европа. Цените се повишиха и изведнъж усетихме липса на плодове през зимата. За щастие, все още има много плодове, идващи от Азия и Латинска Америка. Изображенията в зина ни разказват историята на плодовете по различни начини — някъде като шега, някъде като скица, изработени с различни техники от всеки автор.

Нашите приятели — Printmafiya, ни помогнаха да отпечатаме корицата в тяхното студио за ситопечат. Сега подготвяме две нови книги! Едната ще бъде изцяло съставена от линогравюри, а другата ще е на тема кирилицата — руски, български, украински, белоруски, македонски и хърватски език. Това е международен проект, който ще събере на едно място повече от четиридесет автора, нашите приятели и други. Тези книги ще бъдат готови през март.

Tell us more about ‘Four’. What is the story behind it?

We started working on the zine last summer and wanted to print it in September, but the printing process was delayed, so we printed it just before the new year, in early December. We chose the theme of fruit. Because we love them fruit. Last year our government imposed some sanctions and banned the import of fruits and vegetables from Europe. The prices rose and all of a sudden we found ourselves missing fruit in winter. Fortunately, there was still a lot of fruit coming from Asia and Latin America. The pictures in our book tell the story of fruits in different ways — somewhere as a joke, somewhere as a sketch, drawn in different techniques by each author.

The cover we silkscreen printed in our friends’ studio — Printmafiya, they helped us. Now we are preparing two new books! One will be entirely printed from linocuts, the second — a book with Cyrillic letters: Russian, Bulgarian, Ukrainian, Belarusian, Macedonian and Croatian languages. It is an international project which will bring together more than forty authors, our friends and others. These books will be ready in March.

DSC04787
DSC04770
DSC04771
DSC04772
DSC04773
DSC04774

Кога се роди IV.collectiv?

Когато Плутон бе в IV-ти дом.

Кои сте вие?

Ние сме фенове на хартията, мастилото, снимките, книгите, списанията и принтовете. Трима от нас са най-очарователните и интелигентни момичета, а четвъртият е най-изобретателното момче.

Знаете ли какво ви очаква в бъдеще?

Ще правим това, което ни харесва и ще ставаме все по-добри. Ще печатаме все повече книги и зинове, ще си сътрудничим с други артисти и ще работим по различни проекти. Правете книги, не война!

When was IV.collectiv born?

When Pluto was in the IV house.

Who are you guys?

We are fans of paper, ink, images, books, magazines and prints. Three of us are the most charming and smart girls and one is the most resourceful guy.

Do you know what the stars have in store for you in the future?

We will do what we like and improve ourselves. Print more books and zines, collaborate with other artists and do different projects. Make books, not war!

DSC04775

Можете да намерите списанията на IV.collectivе в Hip Hip Library & Bar. Следвайте ги тук и тук.