Françoise Nielly

Франсоаз Ниели е творец с изключителен поглед и разбиране за цвят, форма и пространство.

Още при първия поглед над нейното изкуство, очите ви направо се изгубват в пъстротата на картините й. Уникалният й начин на работа и презентация се е развил изключително през годините и когато я попитахме какво точно я вълнува толкова в човешкото тяло, за да го нарисува, тя се пошегува, че трябва да се обърнем към психоаналитика й, който би ни дал по-добър отовор и от самата нея. “Започнах да рисувам лица още като дете” – казва тя. По-късно я питахме как би определила работата си с една фраза , а тя отговори: “…енергия, насилие, паника, архитектура и не на последно място инстинкт!”.

Но в крайна сметка, не само обектът на внимание в нейните картини е този, който кара изкуство й да бъде разглеждано като уникално. Заедно с голяма палитра от цветове, Франсоаз рисува с шпатула и т.нар. “Brute force” техника или в буквален превод – “груба сила”. По този начин тя създава нещо толкова приятно за погледа, че дори няма да усетите как веднага ще смените desktop background-a си с нейна творба и ще харесате страницата й във Facebook.

Françoise Nielly is an artist with exceptional vision and understanding of colour, shape and space.

At first look, one’s eye simply gets lost in the vividness of her canvases. Her unique style of work and presentation has developed throughout the years and she jokes when we ask her what is it about human body that interests her so much by saying her psychoanalyst would probably give us a better answer than her. “When I was a child I started drawing faces” she says. Further when we asked her if she could describe her work with one sentence she replied “energy, violence, panic, architecture and last but not least instinct.”

All the same, it’s not just about the subject of her work that makes the final piece so unique. Along with a great variety of colors, Francoise uses knife and “brute force” over her canvases to create something so pleasant to observe that you wouldn’t know when you changed your desktop background and liked her page on Facebook.

Francoise Nielly

Francoise Nielly

Francoise Nielly

Има ли други форми на изкуство, като музика, например, които биха вдъхновили твоя нова творба?

Намирам вдъхновение във всичко, при това съзнателно. По-точно във всичко, свързано с архитектура и дизайн. Колкото до музиката – харесва ми, но е в съвсем отделна част от мозъка ми, така да се каже.

Мислила ли си някога за работа в различна сфера – архитектура, например. Или нещо съвсем различно и далеч от изкуството?

Винаги съм искала да бъда журналист, но ако става дума за креативна професия, свързана със създаването на нещо, то за мен това е готварството.

Запозната ли си с графити културата и работата на артисти като Банкси? Какво е мнението ти за такива форми на изкуство и би ли работила в колаборация с графити артист?

Обичам цялата тази култура. Много харесвам идеите им и фактът, че работят на улицата. Бих рабила с графити артист, дори очаквам предложение от някой голям майстор на уличното изкуство, но бих избегнала работата навън през зимата.

Имаш многогодишен опит зад гърба си, но имало ли е наистина трудни периоди, с които се е налагало да се справяш, и можеш ли да дадеш съвет на многото млади артисти, които правят първите си стъпки в света на изобразителното изкуство, как да се справят с трудните моменти?

Несъмнено всяко начало е трудно. Това е много деликатна тема, но всъщност имам няколко съвета, които бих споделила: никога не копирай, когото и да е; никога не мисли за парите и продажбите, най-вече докато работиш върху нещо; съсредоточи се върху удоволствието да правиш това, което правиш и върху креативния процес.

В момента работиш ли върху нови проекти?

Няма нищо ново, върху което да работя в момента, но без съмнение изложбата ми в Лондон през 2013 е нещо, което очаквам с нетърпение.

Are there any other forms of art such as music for an example that could inspire you to create a new piece?

Everything is a source of inspiration for me, more or less consciously. More particularly everything around the architecture and design. As for music: I like it but it is in another part of my brain.

Have you ever considered working in a different sphere such as architecture or maybe something more formal, non-art related?

I think Journalist is something that I’d like to be but essentially everything that affects the creation of a piece i.e. cooking.

Are you familiar with the graffiti culture and the work of artists such as Banksy for an example? What is your opinion for such forms of expression and would you ever consider working with a graffiti artist in collaboration?

I love the graffiti culture, I like very much their ideas and the fact that they work on the street . I would like to work with a graffiti artist. I am waiting for some proposals from these high masters of the street but I would avoid going out in the winter.

You have many years of experience behind your back, did you have any tough periods that you had to deal with and do you have any advice for young artists who take their first steps in the world of painting on the subject of how to deal with such?

Obviously the debuts are always difficult. It is very delicate, but I actually have some: never copy whoever it is, never think of the money and the sale and especially never think of that when you are working on something. It is necessary to focus on the pleasure of doing what you do and the process of creating.

Are you currently working on any new projects?

I really have no well established projects at the moment but doubtless my exhibition in London in 2013 is something I look forward to.

Françoise Nielly

Françoise Nielly

Françoise Nielly

Какво правиш в един обикновен ден, имаш ли някакви хобита?

Аз съм като всеки друг човек, но трябва да призная че в такива дни ми става скучно без голяма доза бои.

Каза вече, че музиката е съвсем отделна част от мозъка ти, но какво всъщносто обичаш да слушаш тогава?

James Blake. Oбичам и Radiohead! Слушам R’n’B, рап, почити всичко. Зависи в какво настроение съм , понякога дори и класическа музика.

What is it that you do on a normal day, do you have any hobbies?

During a normal day, I am like everybody else but must admit that during these days I am bored without a big dose of paint.

You said music is a different part of your brain, what is it that you enjoy listening to?

James Blake, then I love Radiohead! I listen to R’n’B, Rap, everything. It depends on the mood. Sometimes I listen to classical music.

Françoise Nielly

Françoise Nielly

Françoise Nielly