В началото на следващия месец, 2 февруари, Sofia Live Club става официална спирка от европейското турне Hard Believer на британския изпълнител Fink. Пред българската публика Fin Greenall ще свири заедно с Tim Thornton (барабани и китара) и Guy Whittaker (бас китара). Преди да приковат вниманието ни с хипнотичната си музика, виж интервюто, което Fink даде за Under The Line.

Билети за концерта могат да бъдат закупени на цена от 20 лв. в мрежата на Eventim.

Опиши музиката си в три думи.

Дълбока, интензивна, реална.

Имаш ли други големи страсти освен музиката?

Изкуство, история, моят местен бар, пътуване по света до места, в които музиката ми няма да ме отведе…

Какъв е най-големият проблем на музикалния бизнес в момента?

Хората обвиняват музикалния бизнес за проблемите си! Ние работим в честен бизнес… Бъди отличник, бъди страхотен, бъди уникален — или поне се опитай. Опитването често е достатъчно (поне в моя случай) — не се оплаквай, че никой не купува записите ти или никой няма да подпише договор с теб. И не мисли колко несправедливо е това. Ако беше написал Dark Side of the Moon или OK Computer, следващия месец нямаше да има за какво да се притесняваш.

Има две думи, които участват в играта — музика и бизнес. Ако си музикант, тогава се тревожи за музиката. Когато започнеш да се докосваш до бизнеса, ще се появят хора, които ще са повече от готови да ти “помогнат” в търговската страна на нещата.

Най-щастливите артисти, които познавам, са тези, които не се интересуват от парите — ако се освободиш от тази връзка, музиката наистина може да започне да се случва. Мисля, че музикалният бизнес всъщност е една от най-справедливите творческите индустрии, особено с прозрачността на технологията, която се случва в момента.

At the beginning of next month, February 2, Sofia Live Club becomes the official station for the European tour “Hard Believer” by British artist Fink. In front of the Bulgarian audience, Fin Greenall will play with Tim Thornton (drums and guitar) and Guy Whittaker (bass guitar). Before attracting our attention with their hypnotic music, take a look at the interview that Fink gave to Under The Line.

Tickets for the concert can be purchased at a cost of 20 BGN at of Eventim.

Describe your music in three words.

Deep, intense, real.

Do you have other great passions beside music?

Art, history, my local bar, travelling the world to the places that my music won’t take me…

What is the biggest problem in the music business at the moment?

People blaming the music business for their problems! We work in an honest business… Be excellent, be awesome, be unique — or at least try. Trying is often enough (in my case) — don’t just sit back and moan that no one is buying your records, or no one will sign you, or it’s so unfair. If you write “Dark Side of the Moon” or “OK Computer“, next month you will have nothing to worry about.

There are two words in play here — music and business. If you are a musician then worry about the music. When you start touching the business, there are people who will be more than willing to ‘help’ on the business side of things.

The happiest artists I know are the ones who don’t care about money — release yourself from that bond and the music can really start happening. I think the music business is actually one of the fairer creative industries out there, especially now with the transparency of technology running things right now.

Fink-01

Твоят “Албум на годината”?

To Be Kind” на Swans.

Последното яко парче, което слуша?

Преди половин час — Little Fluffy Clouds (Wau 1990) на The Orb.

За какво си мислиш, когато си на сцената?

Всъщност съзнанието ми е напълно ясно — мисля за всяка нота, следващия акорд, следващия стих, къде е микрофонът? Добро включване на Mr T, браво Guy, много мазно ниско B, къде е текстът на Sort of Revolution? Неща от този вид. Нужно е да сме фокусирани на 100% по време на участията на Fink, но и редовно вършим спонтанни неща. Не можем да сме повърхностни в работата си — музиката ни е толкова разпръсната и истинска, че понякога е нужно буквално да “заключим” себе си един до друг. А колкото до публиката — ние не сме шоумени, дори сме доста далеч от това определение. Ние просто искаме да представим музиката си по най-добрия начин.

Как направи първия си паунд?

Когато бях на 15, миех съдове в бензиностанция на магистралата.

Your personal Album of the Year?

To Be Kind” by Swans.

The last great track you listened to?

About 30 minutes ago — “Little Fluffy Clouds” (Wau 1990) by The Orb.

What are you thinking when you’re on stage?

Actually my mind is completely clear — it is all about the next note, the next chord, the next verse, where is the mic? Nice fill by Mr T there, nice one Guy, big fat low B on that one, shit what are the lyrics to “Sort of Revolution”? That sort of stuff. We need 100% focus on Fink shows as we often do stuff every night that is spontaneous. No one can phone it in — our music is so sparse and honest that I guess we all have to lock in, lock right in, to each other. And the audience — we are not entertainers, far from it to be honest, we just want to do our music justice.

How did you make your first pound?

Washing dishes in a motorway service station when I was 15.

Fink-02

Кое е най-вкусното нещо, което наскоро си ял, и къде?

Преди няколко вечери опитах един изключителен шницел в Берлин в един прекрасен немски бар. Шницелът беше перфектен, картофките бяха перфектни, бирата беше перфектна, компанията беше перфектна… Доста често най-важната съставка е компанията.

А тази вечер си сготвих полусполучлив Zereshk Polo, но все още имам какво да уча. Най-добрата храна в света за мен е мексиканската. Но има едно нещо — тя не “пътува”, а ти трябва да отидеш при нея.

Къде живееш в момента? Кое е най-готиното място, което можеш да посетиш там?

В момента живея в Берлин. Тук има по нещо за всеки, каквото искаш. Най-готиното място, което посещавам, е един малък пънк бар, наречен Franken. Отворен е през цялата нощ и е напълно нормално в него да пушиш каквото си искаш. Там се чувствам като у дома. Ако искаш да отидеш на клуб, тогава очевидно трябва да посетиш Berghain — най-добрият, най-злият, най-освобождаващият, най-тъмният клуб в света.

Но не местата са най-важното нещо в Берлин — по-скоро са хората и енергията. Две неща, които правят този град един от най-красивите в света.

Кажи ни един музикант, който те е срам, че си слушал като малък?

Cameo, потърсете ги в Google. Имах логото им върху раницата ми. Техен беше и първият концерт, който посетих.

What’s the most delicious thing you ate recently and where?

I had a phenomenal schnitzel in Berlin a few nights ago in this lovely working kinda German bar. The schnitzel was perfect, the kartoffeln was perfect, the beer was perfect, the company was perfect… Quite often that is the most important ingredient — the company.

I made myself a half decent Zereshk Polo tonight, but I still have a way to go on that one. The best food in the world, I think, for me is in Mexico. But that’s the thing — it doesn’t travel, you have to go there…

Where do you currently live? What’s the coolest place to go there?

I currently live in Berlin. There is something for everyone here, whatever you are into. The coolest place to go, for me, is this little punk bar called Franken. It’s open all night, you can smoke whatever you want in there and it’s completely normal, and I feel really at home in there. If you’re into clubbing obviously there is Berghain — the best, the most evil, the most liberating, the darkest club in the world.

But Berlin isn’t really about the places here, it’s about the people, and the energy. Both of which make this town one of the most beautiful in the world.

Name a musician you are ashamed that you liked as a kid?

Cameo, google it. I had their logo on my school bag. It was also the first gig I ever went to…

Fink-05

Работиш там, където другите се забавляват. А как се забавляваш ти?

Както всички останали — ходя на концерти, излизам, разглеждам неща, изследвам… Харча парите си за преживявания, а не за предмети. Не си купувай телевизор, а си вземи самолетни билети. Излез навън, светът те очаква.

Последното нещо, което си купи?

Първият албум на PiL на винил от eBay, който е много готин. Също така лампа, направена от стар тромпет, малко скрап от Източна Германия, нелегална Bass Bot TT 303 Clone Box от Cyclone Analogic.

Как виждаш музиката си след 20 години?

Кой знае. Ако все още правя музика, то се надявам да бъде все по-авангардна. Мисля, че в тази игра това е най-добрият начин да остарееш — ставайки все по-странен.

You work where others have fun. What’s your way to have fun?

Same as everyone else — go to gigs, hang out, see stuff, explore, spend my money on experiences instead of stuff. Don’t buy that TV, spend the money on air tickets, get out there, the world is waiting.

The last cool thing you bought for yourself?

The first PiL album on vinyl from eBay, that was pretty cool. A light made out of an old trumpet and bits of scrap from the old DDR, a very illegal Bass Bot TT 303 Clone Box from Cyclone Analogic.

How do you see your music in 20 years?

Who knows. If I’m still making it then hopefully it will be just more and more avant-garde. That’s the only way to age gracefully I think in this game — just get weirder and weirder.