[wide]Brick Lane Bikes[/wide]

Интервюирахме Фея от Brick Lane Bikes, за да ни разкаже малко повече за света на фикситата, магазина и колаборацията им с H&M.


We interviewed Feya from Brick Lane Bikes to find out more about the fixed-gear scene, the store and the collaboration with H&M.

[twocol_one]

Фикситата са ни познати като най-готиното средство за придвижване в града. Какво те накара да започнеш да караш?

Винаги съм обичала колоезденото, но когато се преместих в Лондон и срещнах партньора си Ян се влюбих. По това време той беше куриер на велосипед и обичахме да караме колелата си заедно и да се срещаме с приятели. Ян беше обсебен от фикситата и малко по-късно същото се случи и с мен. Станахме част от това общество и колоезденето се превърна в неразделна част от живота ни.

За онези, които не знаят – какво точно е фиксито?

Идеята на фиксито е проста. Това е колело без скорости и често без спирачки. Това осигурява напълно различен стил на придвижение в сравнение с останалите колела. Движиш се постоянно, точно както когато тичаш, и имаш чувството, че колелото е продължение на тялото ти. Имаш пълен контрол над него и това прави цялото изживяване много по-вълнуващо. Освен това, поради липсата на спирачки, колелото е много по-елегантно и лесно за носене. А и нуждата от подръжка е по-малка.

Как решихте да отворите Brick Lane Bikes?

Ян винаги е мечтал да отвори собствен магазин за колела, но това така и не се беше случило докато не се срещнахме. Brick Lane изглеждаше като идеалната локация – това беше мястото, където се срещахме и където намирахме части за колелата си. Освен това улицата се превърна в център на тази сцена. Brick Lane Bikes се разрасна естестествено и придоби собствена енергия. Не сме имали за цел да се превърнем в определен тип марка за колела – просто бяхме на правилното място в правилното време. И винаги ще сме там. Магазинът е и нашия офис и така знаем какво точно се случва на улицата.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Fixed-gear bikes are known as the coolest city ride. What got you into cycling?

I’ve always loved riding, but when I moved to London I met my partner Jan, and fell in love. He was a cycle courier at the time, and we used to ride our bikes, meet our friends, and hang out. Jan was obsessed with fixed gear bikes, and I soon got into them too. We became part of the community, and cycling was at the heart of our lives.

For those who don’t know, what is a fixed gear bicycle?

A fixed gear bike is simple. It is a bike with no gears, and often no brakes. This gives you a completely different riding style from any other bikes. You are in constant motion, like when you are running, and it feels like the bike is an extension of your body. You have total control of it, and so the whole experience is more invigorating. And because there are no gears, there is less maintenance, and the bike itself is so much more elegant and lighter to carry.

How did you decide on starting Brick Lane Bikes? 

It had always been Jan’s dream to open a bike shop, but it never really happened until we met. Brick Lane was the ideal location – it was where we used meet and find parts for bikes, and it became the hub of the fixed gear scene. Brick Lane Bikes has expanded naturally and has got its own energy. There wasn’t a strategy to become a certain type of bike brand, it’s just we were in the right place at the right time, and we’re always there. The shop is also our office, so we know what’s going on out on the street.

[/twocol_one_last]

Brick Lane Bikes

[twocol_one]

Разкажи ни за хората, които работят там?

Персоналът са наши приятели и съмишленици. Всички, които работят в магазина имат страхотна страст към колелата и не вярват, че това всъщност е тяхната работа. С всяко следващо колело се опитват да подсигурят, че това е най-доброто колело, което сме правили някога.

Дефинирай перфектния колоездач.

Нашият идеален колоездач е този, който кара със страст. Има различни типове хора, които се увличат по фикситата. Някои, като куриерите например, използват колелата си за работа, а други просто стигат до работното си място с тях. Вече има и много хора, които работят от лаптопа в раницата си и колелото им помага да се придвижат от една среща до друга. Има ги и онези, които пък просто карат в свободното си време. Всички те са нашите идеални колоездачи.

Свикнали сме да виждаме повече мъже с фиксита. Какво ще ни кажеш за жените и тази култура?

Всъщност намирам въпросът за забавен, защото аз карам своето фиски от години, също както и моите приятелки. Ако трябва да бъда честна, не познам никой, който кара кола. Мисля, че има доста повече жени с фиксита, отколкото си представяте.

В сайта ви споменавате, че в магазина има голямо разнообразие от части – от класически винтидж неща до различни и нови фънки компоненти. Кои са по-популярни?

В момента наблюдаваме нарастване на интереса към класическия стил и то по-специално в цветовете, които хората избират. Но винаги има модерен елемент. Направихме колелото, което ще бъде показано на витрините на H&M, в класическо състезателно зелено. Предните спици пък са бели. Точно този микс между старото и новото в момента изглежда страхотно. Това повлия и на дизайна на самите дрехи в колекцията H&M for Brick Lane Bikes.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

Tell us about the people who work there? 

Our staff are our friends and fellow fixed-gear fanatics. Everyone who works in the store has an absolute passion for bikes, and comes to work each day not really believing they get to do this for their job! They are dedicated to making sure every single bike we create is the best they’ve ever made.

Define the ideal rider. 

Our ideal rider is someone with a passion for cycling. There are so many different types who become obsessed with fixed gear bikes. There are those that use their bikes for work, like cycle couriers, and those who ride their bikes to work. There are also so many people who now work from a laptop in their rucksack, and who ride their bikes from meeting to meeting. Then there are those who just ride their fixed gear bike in their leisure time, the bike their key to living in the city. They are all our ideal riders.

We are used to see more male bikers. But what about women and the fixed-gear culture? 

I find the question funny, because I’ve been riding a fixed gear bike for years, and so have all my female friends. To be honest, I don’t know anyone who drives a car. I think there are a lot more female fixed-gear bike riders than you realise.

As mentioned in your website, your shop is stocked with a great variety of track components from vintage classic’s to the funky and new. Which are trendier?

At the moment we’re seeing a move towards classic style, particularly in the colours that people choose, but always with a modern edge. We’ve created a bike for H&M which will be part of the display windows which is in classic racing green, but it’s front wheel is white tri-spoke. It’s this mix of old and new which looks really great at the moment, and which reflects the design mix of the clothes in the H&M for Brick Lane Bikes collection.

[/twocol_one_last]

Feya of Brick Lane Bikes

[twocol_one]

Как се промени фикси индустрията през последните години? На къде отива?

Хубавото на фикси средата е че тя не се контролира от индустрията, а от самите колоездачи. Има непрестанно нарастващо глобално общество, което се среща както на улиците, така и онлайн, и точно тези хора диктуват промените. Това е и причината фикси сцената все още да бъде възприемана като ъндърграунд движение, въпреки че вече съществува известно време. В наш интерес като колоездачи и като собственици на магазин е да задържим нещата по този начин.

Как ще опишеш ролята ви на пазара за фиксита?

Ролята ни е да реагираме на това, от което хората на улицата имат нужда. И тъй като нашият магазин е и наш офис ние имаме възможността да хванем тенденциите и промените на момента и да разберем защо се случват те. После продаваме компонентите си по целия свят, за да може да изпратим посланието до клиентите ни във всяка точка. Връзката ни с улицата е това, което е специално за нас, и мислим да я запазим.

Как сътрудничеството ви с H&M повлия на Brick Lane Bikes?

Мисля, че колаборацията ще окаже най-голямо влияние върху броя на хората, които ще разпознават Brick Lane Bikes и фиски сцената като цяло. Все още сме малка компания и искаме да си останем такава. Страхотно е да имаме възможността на такава показност и в същото време да можем да сме себе си. Да работим с H&M беше страхотно преживяване, защото те са една от най-големите компании за дрехи, а същевременно работят като един малък екип. Свързаха се с нас, защото искаха да създадат колекция, която е автентична и истинска за колоездачите и ние сме страшно щастливи от резултата.

[/twocol_one] [twocol_one_last]

How did the fixed-gear industry change over the last few years? Where is it going?

The great thing about the fixed-gear scene is that it’s controlled not by the industry, but by the riders themselves. There’s an ever-expanding global community which both meets on the street as well as online, and it is these riders who dictate the changes and developments. It’s why the fixed-gear scene still feels like an underground movement, even though it has now been around for years. It’s in our interests, both as riders and as store-owners, to help to keep it this way.

How would you describe your role on the market of fixed-gear bikes?

Our role is to respond to what people on the street need. Because our shop is our office, we can pick up on the trends and changes immediately, and understand the reasons why. We then sell our components by mail order all around the world, so we can quickly spread the message to our clients all around the world. It’s this relationship with the street which is special to us, and which we’ll always maintain.

How did the collaboration with H&M influence Brick Lane Bikes?

I think the biggest influence will be the number of people around the world who will be made aware of Brick Lane Bikes and the fixed-gear scene. We are still a relatively small company, and want to keep that way, so it’s been amazing to be able to have this exposure while still being very much ourselves. It’s been great experience working with H&M, which is one of the biggest clothing companies in the world, but which still works like a small team. They approached us because they wanted to create a cycling collection which was authentic and true to riders, and we are very happy indeed with the results.

[/twocol_one_last]

Искаш да спечелиш лимитиран модел колело от H&M и Brick Lane Bikes? Последвай линка, за да разбереш как.