Най-абсурдните неща, които винаги носиш в себе си?

Винаги имам филтри за цигари по дъното на чантите си (без това всичките са малки).

Кое е последното нещо, което прочете?

Най-новата книга на вуйна ми — “Ключовете от рая”.

Първото нещо, което забелязваш в един мъж.

Височината и очите.

Най-тъпата свалка, с която са се опитвали да те забият?

Забивка от пиянките на параклиса: “Тц тц… Ех, каква си ми красавица неземна. 14 години мините на Сваровски да работят за теб”.

В какво се чувстваш най-секси?

Само по бикини с мъжка блуза.

The most absurd things you carry with you?

I always have a cigarette filters in the bottom of my bags (they are all small).

What was the last thing you’ve read?

The latest book by my aunt — “Keys to Paradise”.

The first thing you notice in a guy?

Height and eyes.

The most awkward way to hit on you?

Drunk people at the chapel: “Oh, what an unearthly beauty you are. Swarovski’s mines have worked 14 years for you.”

What makes you feel sexy?

In a bikini and a male shirt only.

01
02-a
03
04
05
06-a
07
08
09
10-a
11-a
12