Най-абсурдните неща, които винаги носиш в себе си?

Обичам големите чанти, представете си.

Кое е последното нещо, което прочете?

Този въпрос…

Първото нещо, което забелязваш в един мъж.

Поведението и начинът, по който се движи и усмихва.

Най-тъпата свалка, с която са се опитвали да те забият?

Случвало се е. Не се старая да ги запомням.

В какво се чувстваш най-секси?

Няма значение в какво съм облечена, стига ароматът на любимия ми парфюм да е върху мен.

The most absurd things you carry with you?

I love big bags, imagine.

What was the last thing you’ve read?

This question…

The first thing you notice in a guy?

His behavior and the way he moves and smiles.

The most awkward way to hit on you?

It happened but I try not to remember them.

What makes you feel sexy?

It doesn’t matter what I wear as long as the scent of my favourite perfume is on me.

01
02
03
04
05
06
07