Днешното момиче на Under The Line се казва Дана. За разлика от снимките ѝ за Under The Line, тя споделя, че се чувства най-секси, когато всичко е покрито. Първото нещо, което Дана забелязва в един мъж е лицето и неговия поглед. Най-тъпата свалка, с която някога са се опитвали да я забият е: “Ти си красива, аз съм красив, ще е тъпо ако не ме харесаш”, което направо си е комплимент при запознанство.

Най-абсурдните неща, които тя обича да носи със себе си, са двата й кейса за iPhone и малък чадър. Останалото са най-обикновени женски неща. Последното нещо, което прочита и горещо препоръчва е “Непосилната лекота на битието” на Милан Кундера.

Meet Under The Line’s new girl — Dana. Unlike the photos she took for Under The Line, she says that she feels sexiest when everything is covered. The first thing Dana notices in a man is the face and his eyes. The dumbest pick up a guy used on her was: “You are beautiful, I’m handsome, if you don’t like me then you are stupid,” which almost sounds like a compliment.

The most absurd things she likes to wear with herself are her two cases for iPhone and a small umbrella. The rest is the usual female stuff. The last thing she read and highly recommends is “Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins” by Milan Kundera.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10