Въпреки, че готвенето често е виждано или като скучноват процес, който просто трябва да бъде свършен, за да задоволи базова човешка нужда или като наслада, към която много от нас прибягват в стремежа си да се отпуснат или релаксират, винаги има начин да развълнуваш малко повече настроенията в кухнята. Сега, хора, ни се предлагат две опции.

Supper е апликация на Spotify, създадена от дигиталната агенция Artisan Council и идва наяве, за да добави тази малка щипка вълнение. Всяка рецепта, предложена в апликацията, е внимателно подбрана с две playlist-и: една, която можеш да слушаш, докато готвиш и една, която можеш да си пуснеш, докато похапваш от ястието, което току що си приготвил. Да не забравя да спомена, че ястията вървят и с откровено хипстърски снимки, които да задвижат вкусовите ти рецептори.

Despite the fact that the cooking is either seen as a boring “procedure” to get the things done and satisfy your basic human needs or a process of enjoyment that many of us cling to in the need for chilled and relaxed atmosphere, there are always some ways to get it more exciting in the kitchen. Now, we have two cool options here, pals.

Supper is a Spotify app created by the digital agency Artisan Council and it comes into life to add this little pinch of excitement. Each recipe offered by the app is carefully paired with two playlists: one that you can listen to while cooking and one that you can play while eating the piece of art that you have just created. Not to forget to mention that the dishes come with some hipster-ish photos to move your gustatory perception or simply said – your taste.

spotify2j
supper1
supper3
Supper всъщност не е нищо повече от soundtrack към кухненския ти акт. Нали се сещаш как музиката винаги прави всичко малко по-драматично? Е, в този случай не става по-драматично, но пък определено създава емоционална обстановка и усещане за проявена насоченост, ако се сещаш какво имам предвид.

Силно пропоръчвам апликацията на тези от вас, които се справят в пъти по-добре в кухнята тогава, когато готвят само за себе си и не се стресират излишно дали ще им се получи и доколко. Донесете ножове, подгответе сцената и stay tuned, ок?

Basically, Supper is nothing but a soundtrack for the kitchen act. You know how the music makes everything a bit more dramatic? Well, in this case it won’t make it dramatic but it will definitely create an emotional surrounding and a sense of manifested purposefulness, if you know what I mean.

I strongly recommend the app to those of you who have better times cooking for themselves than for some guests for the simple reason of not getting stressed whether the results would be good enough. Bring the knives, set up the scene and stay tuned, ok?