За Николай Сърдъмов “градската градина” е естетическо преживяване. Място, инспириращо с хармоничното взаимодействие между естествената красота на растенията и геометричната им подчиненост. За да развие това усещане за симбиоза между геометрично и органично и в тази колекция той използва кръга като основен изходен елемент. Чрез многократното му и систематично повторение се изграждат базисните форми за всяка от работите. От тези базисни форми Николай Сърдъмов изгражда сложни, неочаквани и вълнуващи композиции. На този етап геометричното излъчване сякаш вече не е водещо, засилва се усещането за органичност. То се долавя най-ясно в деликатния и хармоничен финал – естетична комбинация от планински кристал и злато.

Колекцията “Градски градини” включва колиета и обици. Работите първо са изградени във восък, после са отлети от сребро.

“Градската градина” на Венцислава Василева е място за уединение. Място, в което тишината ти позволява да останеш насаме със себе си, да чуеш мислите си. Място, което те зарежда с естетиката и спокойствието си. Там можеш да “поспреш” за миг. И пак да продължиш, отнасяйки образи, аромати и звуци. Своята „градска градина“ Венцислава Василева представя в серия от осем фотографии, обединяващи голямоформатни портретни фотографии и пейзажи, както и фрагменти от среда в малък формат. Пейзажите са цветен отпечатък на цифрови изображения, заснети със смартфон. Портретите са заснети с аналогов фотоапарат среден формат. Идеята е да не бъдат противопоставяни, а да изградят една цялостна визия на емоционалните и естетически преживявания, свързани с проекта “Градски градини”.

Заповядайте на 18 март от 18:00 ч. в галерия Testa (ул. “Цар Шишман” 8).