Space Race is another masterpiece from the young English illustrator Tom Clohosy Cole. The book depicts the conflict between two powerful countries – the US and USSR – and a space race for the first person to walk on the Moon. The publication brilliantly combines colors, textures and illustration, which makes it truly a work of art.

Besides illustrations, Tom Cole’s book comes with a fact sheet detailing important breakthroughs in space travel on both sides of the Iron Curtain between 1957 and 1975.

After receiving it in my mailbox, I immediately contacted Space Race’s author. Tom was kind enough to respond in no time. He told me about his roots, inspirations and future plans. You can read the interview below.

Space Race can be ordered on Nobrow £10, €13 or $16. You can also find it even cheaper on amazon.co.uk.

Space Race е поредният шедьовър на младия английски илюстратор Tom Clohosy Cole. Книгата изобразява космическата надпревара на две могъщи страни – САЩ и СССР – и изпращането на първия човек, който ще стъпи на Луната. Изданието е истинско произведение на изкуството и съчетава по блестящ начин цветове, текстура и илюстрация.

Освен картини, в книгата на Tom Cole могат да бъдат открити важни факти в сферата на космическите пътешествия от двете страни на Желязната завеса между 1957 и 1975 г.

Потърсих създателя на Space Race веднага след като получих книгата на вратата си. Tom беше достатъчно мил, за да отговори на няколко въпроса за Under The Line. Той сподели малко повече за началото, вдъхновенията и бъдещите му планове. Можеш да прочетеш интервюто малко по-надолу.

Space Race се продава чрез Nobrow приблизително за 25 лева като доставката до България ще ти излезе още 10 лева отгоре. В amazon.co.uk може да бъде твоя за 20 лева с включена доставка към цената.

Space Race
Space Race (2)
Space Race (3)
Space Race (4)
Space Race (5)
Space Race (6)
— How did you get started and how did you develop your style?

I studied Illustration and Animation at Kingston University, and developed a way of solving visual problems there. I feel that my style was influenced by printmaking and my approach to illustrating by an ‘editorial’ way of thinking.

— Can you describe your work?

I always make my work with print in mind and build up an image in layers. This tends to mean I use a limited colour pallet. I am constantly drawn to atmospheric and dramatic landscapes and I find them continually creeping into my work.

— Which names would you say have had the biggest influence on your work?

Jonny Cole, Charley Harper, Peter Doig, Chris Ware and Geoff Grandfield.

— Как започна всичко за теб и как усъвършенства стила си?

Развих собствено решение за справяне с визуалните проблеми докато учих Илюстрация и Анимация в Kingston University. Чувствам, че стилът ми е повлиян от принт дизайна и от подходът ми към илюстрацията чрез ‘редакторско’ мислене.

— Можеш ли да опишеш работата си?

Принтът винаги е първата ми мисъл, когато започвам да работя. Освен това изграждам образа на отделни пластове, което обикновено означава, че използвам ограничена цветова палета. Винаги се насочвам към атмосферни и драматични пейзажи – те постоянно се промъкват в работата ми.

— Кои имена имат най-голямо влияние върху работата ти?

Jonny Cole, Charley Harper, Peter Doig, Chris Ware и Geoff Grandfield.

Space Race (10)
Space Race (11)
Space Race (12)
Space Race (13)
— Where would you be now without the internet? How did the digital age help you spread the word about your work?

The internet has been a massive help. I’m not sure where I’d be without it, probably doing something very different. It’s great for getting your work out and about and allows it to reach places you wouldn’t have expected. I saw someone had looked at my blog in Fiji once.

— How do you see the future? What is the thing you would like to work on, but you still haven’t?

I’d love to do a mural, and I’d really love to do an album cover. In the future I hope to be working in a studio with a group of friends, making collaborative work alongside my own work.

— Three illustrators we should definitely know about?

Robert Hunter, Jason Munro and Eve Lloyd Knight.

— Къде щеше да бъдеш в момента ако интернет не съществуваше? Как епохата на дигиталните технологии ти помага да популяризираш работата си?

Интернет помага адски много. Не съм сигурен къде щях да бъде ако нямаше интернет, но най-вероятно щях да върша нещо коренно различно. Интернет помага много на работата ми, за да достигне до огромен брой хора. Позволява й да достигне до неочаквани места. Блогът ми дори е бил посещаван от човек, който живее във Фиджи!

— Как виждаш бъдещето си? Има ли нещо, върху което много би искал да работиш, но все още не си?

Много бих искал да работя както по Фреско, така и по обложка на музикален албум. Надявам се, че след време ще работя във студио със приятелите ми, където не само ще работим по собствени проекти, но и по съвместни неща.

— Три илюстратора, които трябва да познаваме на всяка цена?

Robert Hunter, Jason Munro и Eve Lloyd Knight.

Space Race (7)
Space Race (8)

Space Race (9)