Инстаграм изкуството на Javier Pérez беше широко разпространено в интернет пространството тази есен. Снимките, които прави, показват как с малко въображение можеш да превърнеш всичко в дигитален арт и как интернет е страхотна платформа да покажеш креативност и да превърнеш хобито си в професия.

Решихме да се свържем с Javier, за да видим как той успява да комбинира тези две неща.

Javier Pérez’s Instagram art got a wide spread on the Internet last autumn. The images he creates are showing how imagination can bring digital art to a new level and how the Internet is a great platform for showing creativity and turning your hobby to a profession.

We decided to get in touch with him and examine how he combines those two things.

javier-perez-instagram-experiments-1
javier-perez-instagram-experiments-5
javier-perez-instagram-experiments-8
insta-4
insta-3
57be15ae7f7611e380130a5debf0a37b_8
insta-2
— Как реши да започнеш да се занимаваш с такъв вид “социално” изкуство?

Истинското ми намерение беше да подържам Instagram акаунта си и първоначално започнах с публикации съдържаши хумор с играчки. След това започнах да използвам предмети от всекидневието, защото страшно лесно влизат в употреба.

— Разкажи ни за вдъхновението и процеса. Как започваш?

Процесът започна с първоначалния ми проект, който стартирах на 2 януари миналата година. Заради него трябваше да се насиля, за да генерирам нови идеи постоянно. В началото беше доста трудно, но нещо промени мисленето ми. Започнах да виждам обикновени неща през нова призма.

През седмицата събирам доста идeи, скицирам ги и избирам най-добрите. Всяка събота работя върху 3 до 5 снимки, които публикувам през седмицата според графика, който съм си направил.

Публикувам само по три пъти в седмицата – понеделник, сряда и петък. Така си създавам дисциплина.

— Мислил ли си да продаваш изкуството си?

Вече продадох една снимка на швейцарско издание за корица на книга и също така отворих магазин в Society6. Oсвен това в момента съм пред подписване на няколко договора.

— Кои профили в Instagram би ни препоръчал?

Grand Chamaco и Red Hong Yi.

— Ако можеше да си герой за един ден, кои щеше да бъдеш?

Батман!

— Нека бъдем наясно: всички тези играчки, които си използвал в старите си снимки, са твои или на детето ти?

Нямам деца, всики играчки всъщност са си мои. Напомнят ми на детството ми, но някои съм купувал наскоро.

— How did you come up with the idea of doing this kind of social art?

My real intention was to keep updated my Instagram account, so at first I began with a set of periodical publications about “toy humour”. After that, I started to use everyday items because it’s really easy for me to use them, they are at hand.

— Tell us about the inspiration process for the photos. Where do you start from?

The whole process started with my original project which I launched on January 2, 2013. Because of this project, I had to “force” myself in order to always get new ideas. It was very difficult at first, but it was something that totally changed my mind. Common things appeared into new spectacular forms, I saw them in a new perspective.

During the week I collect lots of ideas, then I sketch them and choose the best one. Every Saturday I work on 3 or 5 images that I publish over the week according to a personal schedule I’ve created.

Publications are posted only three days per week: Monday, Wednesday and Friday. It’s my way to keep discipline because I still have a lot of ideas unpublished.

— Have you thought of selling your art?

I’ve already sold a photo to a Swiss editorial for a book cover and I opened a store at: Society6. Furthermore, at this moment I’m analyzing some contracts.

— What are the most interesting Instagram profiles that you want to share with us?

Grand Chamaco и Red Hong Yi.

— If you are given the chance to be one animated character for a day who would you be?

Batman!

— Now, lets make it clear, are all the toys you used in the previous pictures yours or they belong to your child?

I have no children, all of them are actually mine. They always remind me about my childhood and some of them were bought recently.