Although it sounds like a studio of 10 designers, Bureau Bruneau is the portfolio of a 24-year old Norwegian.

Ludvig Bruneau Rossow lives in Oslo and is working Bleed. Before that, he spent some time in Stefan Sagmeister’s studio in New York.

Макар че звучи като студио от поне 10 дизайнера, Bureau Bruneau е портфолиото на един 24-годишен норвежец.

Ludvig Bruneau Rossow живее в Oсло, Норвегия и работи в Bleed. Преди това прекарва известно време в студиото на Stefan Sagmeister в Ню Йорк.