Изложба “Крепост”, Софийски Арсенал – музей за съвременно изкуство
10 септември – 11 октомври 2015
куратор Надежда Джакова
_DSC2018samca
_DSC2013samca
_DSC2008samca

Темата “крепост” обхваща както наболелите въпроси за миграцията и отварянето на Европа, така и чисто метафорични и емоционални аспекти на крепостта. Имате възможност да разгледате работите на Александър Вълчев, Галя Йотова, Ивайло Христов, Камен Старчев, Людмил Лазаров и Яна Лозева – всеки от тях е избрал различен подход. Средствата са живопис, сайт спесифик арт, графика, фотография, късометражно кино.
_DSC1993samca
_DSC1995samca
_DSC1999samca
_DSC2009samca
_DSC2010samca

По време на изложбата могат да се видят и експериментални филми по темата на Анна Николова, Елена Геновска, Милена Илиева, Силвия Пешева, Мая Кисьова, Смилен Савов и Анастас Джидров.
Селектирани творби от изложбата ще бъдат представени на фестивала UAMO 2016 в Мюнхен.