Момчетата от 45 Street се разходиха по работа до Истанбул и между срещите успяха да се изгубят из малките улички на най-бохемската част на града – Бейоглу, пресичащи и виещи се около кулата на Галата. Това е запазената територия за младите артисти на града, градската култура, малките стилни бутици на новите турски дизайнери и концептуални магазини, в които можеш да откриеш всичко красиво, което би искал да имаш – от дизайнерски дрехи и аксесоари до всякакви интересни предмети за ежедневието и авторски мебели. Ето какво подбраха да ни покажат.


The guys from 45 Street took a trip to Istanbul on business and between the meetings they managed to get lost in the small fancy streets in the most bohemian part of Istanbul – Beyoglu, crossing and twisting around The Galata Tower. This is the Promised Land for the young artists, the urban culture, the small stylish boutiques of the new Turkish designers and concept stores where you may find all the beauty you wish to possess – from designers’ clothing and accessories to all kind of interesting stuff for your everyday life and designers’ furniture. Here’s what they selected to show us.

[royalslider id=”23″]

Lomography

[twocol_one]Софи е една изключително симпатична мацка, която видяхме усмихната на улицата. Тя гледаше с интерес към нас и моментално я заговорихме. Oказа се, че работи в магазина, пред който стоеше. Веднага проявихме интерес да надникнем вътре, тъй като се кефим на Lomography от доста време. Били сме в техни магазини в Чикаго, Ню Йорк и Лондон, но това, което ни хареса в истанбулския, бе атмосферата. Това не е просто място, от което да си купиш аналогова камера и всички консумативи за нея, но и спот за срещи, сладки разговори с персонала и други посетители. Вътре цари творческа атмосфера и непрекъснато се случват различни интересни неща – уъркшопове, изложби, събития. Можеш и просто да дойдеш и да срещнеш себеподобен маниак.

Софи ни позволи да направим няколко снимки докато ни разказваше повече за бранда. Всичко започва през 90-те години на миналия век, когато група студенти във Виена попадат случайно на очарователна руска аналогова камера, която направо ги отвява с жизнените цветове, дълбоката сатурация и винетирането на снимките. Останалото може да научите и сами.

Магазинът в Истанбул е съвсем нов – отворил е през март 2012, но вече почти всички знаят за него – включително и вие!

Lomography можеш да поръчаш и онлайн, като доставката до България за поръчки над 75 евро е безплатна![/twocol_one] [twocol_one_last]Sophie is an extremely cute chick we saw, smiling on the street. She was watching us with interest and we started a conversation – it turned out she works in the shop she was in front of. Instantly we were interested to take a peek inside, as it was a Lomography store which we’ve liked a lot for a while. We’ve been to their stores in Chicago, New York and London, but what we liked in the Istanbul one was the atmosphere. This is not just a place to buy an analog camera and all the accessories for it, but also a spot to meet people, to have a nice conversation with the staff and other visitors. Inside reigns a creative atmosphere and all sorts of interesting things are just happening there – workshops, exhibitions and events. You may also just come to meet fellow maniacs.

Sophie happily allowed us to do some shots while telling us about the brand. It all started back in the 90s when a group of students in Vienna accidentally found a captivating Russian analogue camera, which blew them away with it’s vibrant colors, deep saturation and vignettes that framed the shots. The rest you can learn yourself.

The shop in Istanbul is brand new – opened in March 2012, but already everyone knows it- including you!

You may buy Lomography also online with free delivery to Bulgaria for purchases over EUR 75![/twocol_one_last]


Address:
Lomography Gallery Store Istanbul
5B Serdar-І Ekrem Caddesi
Beyogly, Istanbul, Turkey

[royalslider id=”24″]

LUNAPARK

[twocol_one]Малко по-нагоре по улицата вниманието ни бе привлечено от витрината на друг магазин с името Lunapark Shop. Нямаше как да не влезем при това положение, а в последствие не ни се искаше да излезем повече от там. Попаднахме в рая. Тук можете да откриете всичко – от традиционните колони за ръце, през дизайнерски възглавници, канцеларски материали, бижута, лампи, сапун за бръснене с най-маниакалния дизайн, чанти, дрехи и всякакви други неща, които искате да притежавате на секундата.

Лъчезарната Ипек, която ни посрещна вътре, откликна с усмивка и започна да ни разказва за самото място. Оказа се, че Lunapark не е просто магазин, а част от криейтив студио, базирано в Истанбул, което предлага цялостни решения за клиентите си в областта на продуктов дизайн, опаковки, търговски стратегии, проучване, архитектурен и интериорен дизайн на магазини и пространства, стайлинг и визуална аранжировка на магазини и витрини. Освен това разработват и произвеждат по свой дизайн лампи и малки мебели, които заедно с продуктите на своите клиенти показват и продават в магазина, в който попаднахме.

Самата Ипек е прес-директор там и беше много развълнувана когато ни разказваше за концепцията на магазина – “Turkish very much!”. Става дума за проект, стартиран от двамата основатели на компанията, чрез който искат да обединят миналото и бъдещето на Турция, днес и сега.

В Lunapark Shop ще откриете продукти само на турски дизайнери и творци, като особено впечатление ни направиха лампите, представляващи светещи силуети на града, мобилните сгъващи се лампи, откачените ръчно изработени (но този път в добрия смисъл на думата) бижута и възглавниците, които може да видите и на снимките. Със сигурност всеки ще намери нещо, за което да си умре вътре. Като на лунапарк![/twocol_one] [twocol_one_last]Along the same street, our attention was drawn to the window of another shop called Lunapark Shop. We couldn’t help ourselves and got in and consequently – we didn’t want to get out of there. We were in paradise. Here you can find everything – from traditional hand cologne to designer bags, stationery, jewelry, lamps, shaving soap with the most manic design, bags, clothes and other objects you’ll want to posses immediately.

The stunning Ipek, who welcomed us inside, responded with a smile to our enthusiastic cheers at the sight of most of the products and began to tell us about the place itself. It turned out that Lunapark is not just a shop, but part of a creative studio based in Istanbul, which offers complete solutions to its clients in the areas of product design, packaging, strategies, research, architectural and interior design of shops and spaces, styling and visual arrangement of shops and shop windows. Furthermore, they develop and produce lamps and small furniture in their own design, which they show and sell along with their clients’ products at the store.

Ipek herself is the Press Director and was very excited when we talked about the concept of the store – “Turkish very much!”. It is a project initiated by the two founders of the company, which aims to unite the past and the future of Turkey today.

In Lunapark Shop you will find products only by Turkish designers and artists. We were particularly impressed by the lamps – glowing city silhouettes, the mobile folding lamps, crazy handmade (but this time in a good sense) jewelry and pillows that can be seen on the photos. For sure everyone will find something to die for there. Just like in an amusement park![/twocol_one_last]


Address:
Lunapark Shop
17B Serdar-І Ekrem Caddesi
34420 Galata, Istanbul, Turkey

[royalslider id=”25″]

OLD SANDAL

[twocol_one]Това, което ни накара да влезем в този магазин, бе якото лого, което висеше над входа и един прекрасен чифт „оксфорд” обувки, които видяхме през витрината. След като разгледахме по-обстойно станахме фенове на секундата.

Old Sandal е независим бранд за ръчно произвоство на обувки, създаден от дизайнерът Хулия Саманджи. Тридесет и осем годишната дама, родена в Истанбул, е творец и свободна личност по душа. Завършила е бизнес училище, започва да прави кариера, но решава, че това не е за нея, зарязва всичко и заминава да учи отново в Англия. По-късно работи като дизайнер на обувки и в крайна сметка отново залага на свободата си като отваря магазина в района на Галата, където да продава това, което твори за себе си и собствената си марка.

Обувките, които създава са изключителни не само с дизайна си, но и с невероятното качество и прецизност на изработката. Материалите са основно естествени, а ексклузивността на ръчната изработка те кара да се чувстваш наистина специален когато ги обуеш. Тук може да откриете дамски и мъжки обувки, класически и модерни, ниски и високи. Това, което ги обединява е този специфичен творчески дух, който носят.

Когато попитахме момчето в магазина дали се продават само тук, той каза, че Old Sandal се продават и онлайн на сайта на компанията. По принцип доставките им са за територията на Турция, но ако някой много си хареса някой модел и пише на посочените контакти няма никакъв проблем да изпратят пратка и до България. Ей така – по комшийски![/twocol_one] [twocol_one_last]What made us get into this store was that coolest logo that hung over the entrance and a beautiful pair of “Oxford” shoes that we saw in the window. After we saw everything in the store we became fans instantly.

Old Sandal is an independent brand for handmade shoes created by designer Hulya Samanci. The thirty-eight year old lady, born in Istanbul, is an artist and a free soul at heart. She graduated from business school, started a career, but decided this was not her cup of coffee, dumped everything and went back to study in England. Later worked as a shoe designer but again relied on freedom by opening the store near Galata Tower to sell what she creates for herself and her own brand.

The shoes she’s making are extraordinary not only by design, but also by the incredible quality and the precised craftsmanship. The materials are mainly natural and the exclusivity of the handmade process makes you feel really special when you wear them. There you can find womens and mens shoes, classic and modern, high and low. What unites them is this particular creative spirit they have.

When we asked the guy at the store if these shoes can be bought only there, he answered that Old Sandal are sold also online at the company’s website. In general they deliver on the territory of Turkey, but if someone likes a model very much should write to the contacts left in the website and there will be no problem to be delivered even to Bulgaria. Just like that – like neighbor to neighbor![/twocol_one_last]


Address:
Old Sandal Shop
10A Serdar-І Ekrem Caddesi
Galata, Istanbul, Turkey

[aside] [/aside]