Едва ли е нужно представянето на 100 Beers — сайтът за любители на бирата, който съдържа огромно разнообразие от видове от целия свят.

Съвсем наскоро 100 Beers отвори нов магазин, в който ще откриеш пиво, което едва ли ще видиш в кварталния супермаркет. Намира се на ул. Юрий Венелин 26 и в него има марки от близо 15 държави.

If you live in Sofia, then there’s no need for us to make an introduction for 100 Beers — the website for beer lovers which contains а huge variety of brands from around the world.

100 Beers has recently opened a new store in which you can find types of beer you’ll never see in the local supermarket. Located on Yuri Venelin 26, the store has different brands from nearly 15 countries.

Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
В магазина се продава всякаква бира от Англия, Белгия, Германия, Холандия, Дания, Шотландия, Япония и други. Независимо дали искаш нещо по-традиционно, или си склонен да експериментираш, опитвайки пиво с канела, черен пипер, анасон и карамфил или с маракуя и манго — винаги можеш да попиташ хората на 100 Beers, които ще ти помогнат в избора.

The shop sells any beer from England, Belgium, Germany, Holland, Denmark, Scotland, Japan and many other countries. Whether you want something more traditional, or you’re eager to experiment with something containing cinnamon, pepper, cloves and anise or perhaps passion fruit and mango — you can always ask the staff who will help in the selection.

“100 Beers е за хора с вкус към качествените бирени разновидности.”

Там ще можеш да закупиш и някои български марки, сред които са “Диво пиво” и разновидностите на “Ах!” и “Гларус”.

There are even rare Bulgarian brands, including “Divo Pivo“ and the flavours of “Ah!” and “Glarus”.

Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
Processed with VSCOcam with hb2 preset
100 Beers работи от понеделник до петък от 11,30 до 20 ч., а в събота — от 10,30 до 14 ч. Хвърли поглед и на онлайн магазина на адрес 100beers.bg, където ще разбереш кои са част от бирите, предлагани на ул. “Юрий Венелин” 26.

100 Beers works from Monday till Friday, 11:30 to 20:00, and on Saturday, 10:30 to 14:00. Take a look at their online store at 100beers.bg, where you’ll find the whole catalogue 100 Beers has.