Някога питал ли си се какво е да присъстваш на модно шоу на любим дизайнер в [постави име на град]? Да предположим, че си прекалено зает, това не е част от приоритетите ти и не става въпрос за guest листа. Обикновено си поканен, знаем, знаем.

Тогава Cinematique е нещото за теб — видео платформа за колекции директно от подиумите, която ти позволява да гледаш, споделяш, запазваш и най-важното — да поръчваш продукти само с едно единствено докосване на екрана. Всичко, което “харесаш”, отива автоматично във виртуалния ти бутик, обозначен с простичкото “Q”. Това, което трябва да направиш, е да гледаш видео по избор, да се влюбиш в някой item, да го докоснеш, защото ти харесва; да го тапнеш, защото искаш да го споделиш; да го запазиш, защото искаш да му се насладиш по-късно. Затова, запомни: touch it, tap it, save it, share it, like it. Припявай все едно е Daft Punk.

Дизайнът на платформата е опростен и примамващ. Екипът на Cinematique се състои от модни редактори, технолози и режисьори, така че съставките за стабилно онлайн преживяване са налице. Touchable video концепцията е добре развита и прави целия процес на поръчка сравнително по-лесен. Сега единственото, което липсва, си ти да потупаш екрана. Гледай да не се отнесеш!

Cinematique се намира на cinematique.com.

Have you ever wondered what it’s like to attend a fashion show of your favorite designer in [insert a name of city here]. Let’s assume you’re way too busy, have other things to do and you’re not too keen to just make an appearance. You are usually invited, we know, we know.

Then Cinematique is your thing — a very simple video platform with collections and runway shows that allows you to watch, share, save and most importantly — purchase items with a single screen tap. Everything you like goes to your virtual boutique represented by the letter “Q”. The only thing you need to do is watch a video, fall in love with an item, touch it because you like it, tap it because you want to share it and save it because you want to enjoy it later. So, remember: Touch it, tap it, save it, share it, like it. Sing along as if it’s Daft Punk.

The design of the platform is simple and appealing. The team behind Cinematique consists of filmmakers, technologists and fashion editors so all the right ingredients for a solid online experience are definitely present. The “touchable video” concept is well developed and makes the whole process of purchasing easier, so now the only thing missing is you tapping the screen. Watch out not to get too carried away!

Cinematique can be found on cinematique.com.