cf

Under The Line ежедневно публикува материали, свързани със стил, култура, изкуство, социален живот, забавление, събития, места, храна, хора, услуги, технология, спорт, автомобили и поп култура.

С услугите, които предлагаме, рекламодателите могат да постигнат иновативни маркетингови кампании. Ние вярваме, че сътрудничеството между марките и дигиталните медии е важно, за да бъде създаден креативен, запомнящ се и ефективен резултат.

Ако чувствате, че Under The Line е подходящо място за вашия бранд или компания, свържете се с нас на advertising@undertheline.net. Ние ще ви изпратим нашия mediakit и ще ви дадем повече информация за услугите, които предлагаме.

Under The Line publishes daily materials related to style, culture, art, social life, entertainment, events, places, food, people, services, technology, sports, cars and pop culture.

Advertisers can achieve innovative marketing campaigns with the services offered by Under The Line. We believe that there should be a cooperation between brands and digital media, especially given just how creative, memorable and effective such collaborations have typically been.

If you feel that Under The Line is the perfect destination for your brand or company, you can contact us over advertising@undertheline.net. We will send you our mediakit and provide you more information about our services.