Провокиран е от общия ни интерес към репетиционната зала в Национален студентски дом. Специфичните характеристики на пространството включват широки прозорци, високи тавани, олющени стени и осем отделни архитектурни ниши.

Създадохме инсталация, състояща се от четири широки огледални призми. Те се движат в ритмични геометрични траектории, образуват различни фигури и се побират в нишите на залата. Геометрията на движението е вдъхновена от пропорциите на интериора, а съпровождащата drone музика на Ангел Симитчиев съдържа звуци и шумове от репетициите на представлението.

Видение изследва съвременната личност, затворена в клетката на собствения си външен вид. Пърформансът слива различни медии като хореография, site-specific инсталация и дигитални изкуства, за да създаде полифония на изразността. Както и в други проекти на Съпромат, зрителят е оставен свободно да интерпретира това което гледа, докато се движи в залата със собствен ритъм и изживява композицията от който и да е възможен ъгъл. По този начин личното пространство е съотнесено към по-големите физически пространства и пространствата на другите.

_DSC0910s

   Повече за “Видение” тук.