Line Across Circle (LAC) е името на артистичната двойка Борис Праматаров – Софи Унг, които живеят и работят в Брюксел. Автори със сходни артистични нагласи, те създават илюстрации, картини, татуси, арткниги. Ако Борис е привлечен от субкултурата, то Софи се интересува преди всичко от попкултурата.

Работите им са обект на взаимно вдъхновение и влияние, което води до синхрон в техните вкусове при третирането на теми като Паметта, Съществуването, търсенето на собствена идентичност или конфликта между Аза и истината.

Откриване на 30.07.2020 от 16 до 21 ч. в INTROgallery